Byggnader

Hur ritar och konstruerar du avancerade byggnader inom utsatt tid och budget? Med Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar kan byggbranschen uppnå hållbar byggnadsutveckling och effektiv hantering av byggnadslivscykeln.

Rita och konstruera avancerade och hållbara upplevelser

Byggnader är väsentliga inslag i livet och samhället. De har också stor inverkan på miljön eftersom de förbrukar stora mängder vatten, energi och andra resurser.

Byggnadsbranschen befinner sig just nu i en stor övergång från traditionella processer och metoder till en modern, dynamisk och samarbetsinriktad metod. Framåtutvecklingen för byggnadsarkitekter, ingenjörer och andra yrkesverksamma inom byggbranschen drivs av myndighetsmandat för digital modellering och miljöstandarder, ägarnas förväntningar på hastighetsflexibilitet och effektivitet samt global konkurrens.

Under de senaste åren har byggbranschen utvecklat en snabbare industrialiseringsprocess genom att införa högeffektiva produktionssystem som används inom tillverkningsbranschen.

Förtillverkningstekniker leder till effektivare anläggningsaktiviteter, system med tidsoptimerade leveranser utnyttjar förvaringsutrymmen mer effektivt och förbättrar kassaflödet, och BIM-plattformar möjliggör dataanslutning mellan intressenter för optimala resultat.

I syfte att förbättra produktiviteten inom byggbranschen har Dassault Systèmes utvecklat speciallösningar som bygger på lång erfarenhet av fordons- och flygindustrin och andra tillverkningsbranscher.

Building Image 2

Flera företag och organisationer är inblandade i ett byggprojekt, vilket gör det svårt att skapa en vertikalt integrerad hanteringsstruktur. Dassault Systèmes erbjuder en grund för öppet samarbete och integrerad projektleverans.

Branschlösningarna för byggbranschen, som drivs av 3DEXPERIENCE-plattformen, ger stöd för bättre hantering av livscykelkostnader och smidigheten att arbeta med alla projektstadier från preliminär planering till drift och underhåll.