Tjänster

Förutom personal som tar hand om anläggningen, reparationer och städning, behöver byggnadens invånare också ett flertal andra tjänster. Säkerhetstjänster står troligen högst upp listan när det gäller att se till att byggnadens invånare vet vad de ska göra om det skulle börja brinna och vid andra nödsituationer. Dessutom ska ett flertal andra dagliga behov uppfyllas med hjälp av till exempel receptionister, anställda som tar emot leveranser och serveringspersonal. Hur denna personal utbildas, schemaläggs och utvärderas måste vara nära kopplat till anläggningen de arbetar i. Trots det är de flesta av dagens system inte lämpade att hantera de här typerna av tjänster tillfredsställande.

Dassault Systèmes tillhandahåller ett fullständigt utbud av verktyg för planering av underhåll och tjänster inom byggbranschen. Vår erfarenhet och expertis inom hantering av energi- och tillverkningsbranschen kan gagna de flesta verksamheter inom anläggningshantering.

Stödprodukter: