Tillverkning

Till skillnad från tillverkade varor står byggnader där de står och är unika i sin miljö. Det finns inte två exakt likadana byggarbetsplatser och det gör att det heller inte finns två exakt likadana byggnader. Klimat, miljöfaktorer, koder, byggnadsmaterial och andra förhållanden är lokala och unika. Underleverantörer, som är de primära aktörerna inom byggnadskonstruktionen, arbetar regionalt eftersom det är alldeles för dyrt att frakta stora och tunga material långt. Dassault Systèmes (3DS) har omfattande erfarenhet av tillverkning av byggnadsprodukter, vilket är en avgörande komponent i hela byggnadsprocessen. 3DS tillhandahåller ett komplett utbud av konstruktionsverktyg för konceptutveckling, detaljkonstruktion och byggprocesser. Med lösningen underlättas också förtillverkning av undersammanställningar av produkter från leverantörer, något som blivit vanligt förekommande inom ett flertal olika tillverkningsindustrier. Funktioner för virtuell konstruktion och tillverkning gör att företag kan implementera konstruktionsmetoder för effektivt byggande som optimerar konstruktions- och byggprocesserna samtidigt och gör att de tillgängliga resurserna används på bästa sätt. Redan tidigt och under hela konstruktionsprocessen kan byggplaneringen definieras och simuleras virtuellt. Det gör att du kan minska problem med förseningar byggfasen när det är dags att installera system och utrustning.