Projekt- och kravhantering

Samtidigt som behovet av globalt samarbete ökar inom byggbranschen är kraven på att de ska leverera inom utsatt tid och budget större än någonsin. Dessutom blir efterlevnadsstandarderna allt hårdare. Det behövs en lösning för att hantera de flera olika program som används av projektets olika aktörer och för den information som de producerar under projektets gång.

Som en av de större spelarna inom tillverknings-, energi- och varvsindustrin har Dassault Systèmes (3DS) tillhandahållit kunder med lösningar för projekthantering och kravhantering och vi har betydande erfarenhet av att hantera stora datauppsättningar som behöver distribueras geografiskt. Dassault Systèmes lösning Projekt- och kravhantering underlättar samarbetet mellan byggföretag och deras leverantörer genom hela projektet. I lösningen integreras hantering av affärsprocesser med avancerade verktyg för konstruktion, teknik, analys och byggplanering. Det ger snabbare leverans av innovativa och miljömässigt hållbara byggnader. Med hjälp av funktionerna för kravhantering kan du registrera regionala bestämmelser och ny information i byggplaneringen. Bland funktionerna för projekthantering ingår paneler för projektpipeline som ger realtidsinsyn i projektstatus när det gäller tidsplaner, resurser, processer, kostnader och leverans.

Några av lösningens funktioner:

  • Utgiftsprognoser och - övervakning
  • Konsolidering av data på en och samma plats
  • Integrerat system för hantering av upphandling, konstruktion, planering, kostnadsprognoser och leverantörer

Stödprodukt

Med ENOVIA får vi den informationen mycket snabbare. Det gör att kostnadsprognoserna nu kan färdigställas på hälften så lång tid som tidigare.

Markus Pöllä Utvecklingschef på Skanska Finland