Ny investering? Från 2D till 3D

Modellering av byggnadsinformation (BIM) är en process för generering och hantering av byggnadsdata under en livscykel. Normalt använder den en tredimensionell, dynamisk programvara för byggnadsmodeller i realtid för att öka produktiviteten inom byggnadsutformning och konstruktion. Byggnadsindustrin förväntar sig av BIM att den hjälper till att omvandla deras processer för att förbättra produktivitet och effektivitet.  Många företag använder dock fortfarande 2D-dokument därför att man i vissa länder inte accepterar 3D-modeller för begäran av byggnadstillstånd. Dessutom kräver andra intressenter 2D-dokument. I allmänhet består 60% av IT-investeringarna i företagen inom byggnadsindustrin av 2D CAD-programvara och underhållskostnader. Det är ett stort steg att gå över till BIM-processen.

För att möta ovanstående utmaningar tillhandahåller Dassault Systems en professionell CAD-programvara i 2D helt gratis, för att frigöra budget för ominvestering i sofistikerad 3D-modellering och en systematisk projektbas.