Logistik

Byggnader konsumerar enorma mängder energi och vatten. Dessutom producerar de betydande mängder avfall. Branschen för anläggningshantering kan bidra till bättre användning och kassering av begränsade resurser i långt högre grad än andra branscher.

Dassault Systèmes tillhandahåller ett komplett utbud av konstruktionsverktyg för konceptutveckling, detaljkonstruktion och byggprocesser. Bland funktionerna för virtuellt byggande och tillverkning finns funktioner för placering av utrustning och för ergonomisk modellutformning och -simulering. Det går att undersöka materialhanteringen och materialflödet till anläggning och lager i god tid så att projektriskerna minimeras. Eftersom alla komponenter ingår i planeringen kan inledande krav, kostnader och byggtid uppskattas mycket noga innan investeringsorder genereras.

Stödprodukter