Finansvärldens framtid

 

Fintech-företagen har större mål än att bara vara företag. Deras målsättning är att öka öppenheten i finansvärlden Med teknik går det att förändra världen mycket snabbt.

Anil Stocker VD och en av grundarna till Market Invoice

Tekniken omvandlar finansbranschen.
Ledare inom branschen förklarar varför nystartade företag troligen kommer att vara de största spelarna när det gäller omvälvande innovationer
och varför vi kommer att höra mer om fintech.

Finans – på ett helt nytt sätt

Det pågår en teknisk revolution inom finanstjänstesektorn. Med inspiration från branscher som biovetenskap och flygindustrin där teknik används till att industrialisera processer, sänka kostnader och uppfylla regelkrav, har branschen tagit till sig finansteknik, eller fintech. Nystartade teknikföretag tacklar utmaningarna branschen står inför: innovation, förändrade kundbehov och högre efterlevnadskrav. Resultatet? Etablerade aktörer och nykomlingar slåss om att konkurrera med, eller köpa upp, dessa nystartade företag. Digital teknik revolutionerar finanstjänstesektorn på samma sätt som iTunes förändrade hela musikbranschen.

”Programvaruutvecklingen av de nya digitala fintech-plattformarna går framåt i hisnande hastighet”, säger Guillaume Dufour, vice vd för finans- och tjänstesektorn på Dassault Systèmes, som utvecklar 3DEXPERIENCE. ”Sedan den globala finanskrisen 2008 har finanstjänstebranschen tvingats att bygga upp sin roll som något positivt för samhället och ekonomin på nytt. Idag använder branschen ny teknik till att förändra den interna verksamheten och kundens upplevelse.”

Det sker omvälvande innovationer inom både B2B- och B2C-sidan av finanstjänstesektorn. I B2B-världen har nya företag dykt upp som utför datahanterings- och analystjänster snabbare och billigare än vad finansinstituten själva kan. Organisationer som BNP Paribas Security Services digitaliserar processer i syfte att uppnå kostnadsbesparingar, insyn och bättre kundupplevelser. Det är ett arbetssätt Dassault Systèmes stöder. Företaget håller i ett acceleratorprogram, 3D fintech Challenge, vars syfte är att höja innovationstakten inom finanstjänster genom att nystartade teknikföretag får möjlighet att ta sig an verkliga utmaningar.

På B2C-sidan ger omvälvande teknik upphov till ”mobila pengar” som har kraften att förändra hela ekonomier. I Afrika söder om Sahara, där traditionellt bankväsende har hämmats av infrastrukturproblem och 55 procent av låntagarna endast använder informella kreditkällor, har mobila banktjänster växt till 16 procent av marknaden. Det har också gett upphov till en formlig explosion av nya betalningssätt.

Ta till exempel den mobila pengaöverföringstjänsten M-Pesa som startades i Kenya. Användare fyller på sina digitala konton genom att betala in pengar till M-Pesa-ombud och skickar dem sedan till mottagarna via SMS. År 2014 genomfördes transaktioner till ett värde av 11 miljarder dollar bara i Kenya. Tjänsten har kopierats i länder så långt bort som Indien och Rumänien.

Den nya tekniken används inte bara i utvecklingsländer. Den används även av västvärldsbaserade företag som Facebook Pay. Nya bolag som växer fram inom finansteknikområdet, till exempel Venmo och Circle, hanterar så kallade digitala plånböcker. Genom dem kan pengar lagras, överföras och användas online.

Finansvärldens mekanismer förändras med blixtens hastighet.

Nya regler i finansvärlden

Insyn för investerare

Med rekordlåga räntor ser vi en helt ny grupp av investerare växa fram. Oavsett om de sitter hemma eller arbetar inom finanssektorn vill investerarna veta var deras pengar är och hur hårt de arbetar. Det här kravet på insyn kommer bara att öka. I den digitala åldern har finansiella transaktioner blivit snabba, enkla och direkta. De kan utföras var och när som helst.

Avgörande är att investerarna erbjuds lägre inköpspriser. Den billiga webbinvesteringstjänsten Nutmeg är ett av de företag som hoppas kunna göra det enkelt att investera och – med modern, interaktiv grafik som utgör kundens riskprofil – kanske till och med roligt. Vd Nick Hungerford säger: ”Med ny teknik har vi möjlighet att demokratisera finanstjänsterna, att göra något som tidigare bara var tillgängligt för de riktigt rika tillgängligt för alla.”

Det är en spännande tid inom finanstekniken, en tid när ledtiderna är avgörande. Guillaume Dufour på Dassault Systèmes säger: ”Innovation handlar inte bara om de rätta idéerna, utan också om att vara bäst på att genomföra dem och snabbt omvandla dem till kundinriktade lösningar.”

Digitala valutor som bitcoin kan komma att helt förändra mekanismerna för hur pengar överförs genom att sänka överföringskostnaderna. De kan också bli en ny viktig del i att motverka pengatvätt. Nackdelen är att det ännu inte finns någon myndighet som garanterar bitcoin-valutans värde. ”Den bästa betalningstypen är den du inte kan se. Det är framtidens sätt att spendera pengar på”, säger John Lunn, global chef på PayPal Developer.

Reglerande myndigheter kräver större insyn och öppenhet och det leder i sin tur till några av de största innovationerna. Samarbete med finansteknikbolag sänker efterlevnadskostnaderna och förbättrar efterlevnaden. Det Londonbaserade programvaruföretaget Open Gamma hjälper till exempel finanstjänstebolag att hantera risker genom öppenhet och att göra varje kod och beräkning tillgänglig för alla användare.

Branschen får inte bara lägre kostnader utan ser även en explosionsartad utveckling inom databearbetning och analyser, vilket gör att investeringschefer och deras kunder snabbt kommer åt nya typer av information när de behöver det. En del av det här innebär att innovationer inom cyberskydd, som bättre kryptering och andra typer av dataskydd, tappar i betydelse och avstannar.

Investeringsvärlden har förändrats. Det finns fler investerare än någonsin, och de använder en mängd spännande nya plattformar som ger dem enkel och tydlig åtkomst till sina investeringar. Takten för teknisk innovation kommer troligen att öka.

Ignorerar du fintech gör du det därför på egen risk.

Större vinster än någonsin

Prognoser för finansteknikbranschens marknadsvärde

Enligt Accenture kommer värdet på den globala finanstekniksektorn att fördubblas till över 8 miljarder dollar vid år 2018.

Copyright
Denna video/artikel/informationsgrafik har skapats
av CNBC Creative Solutions i samarbete med Dassault Systèmes.