Historik

Från digital modell till 3DEXPERIENCE

1981 - 1997

Year All
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1988
  • 1986
  • 1984
  • 1982
  • 1981
1997 - Förvärv av start-upföretaget SolidWorks

1997 - Förvärv av start-upföretaget SolidWorks

Breddande av Dassaults Systèmes produktserie för 3D-konstruktion för att komma in på 3D-marknaden, med förvärvet av start-upföretaget SolidWorks med sin Windows-nativa arkitektur för målinriktning i huvudsak på marknaden för migrering från 2D till 3D.

1997 - Utformning av Dassault Systèmes professionella kanal, inriktad på marknadsföring, försäljning och support för SolidWorks.

1997 - Utformning av Dassault Systèmes professionella kanal, inriktad på marknadsföring, försäljning och support för SolidWorks.

1997 - Uppdelande av företaget i två enheter

1997 - Uppdelande av företaget i två enheter

Uppdelande av företaget i två enheter, en processcentrerad enhet (Produktlivscykelhantering) som stöder kundernas genomgående produktutvecklingsprocess, och en konstruktioncentrerad enhet (Mainstream/SolidWorks) dedikerad till kunder som vill konstruera produkter i en 3D-miljö.

1996 - Börsintroduktion i Paris och på NASDAQ

1996 - Börsintroduktion i Paris och på NASDAQ

Börsintroduktion i Paris och på NASDAQ (Dassault Systèmes lämnade frivilligt NASDAQ 2008).

1995 - Bernard Charlès blir VD för Dassault Systèmes

1995 - Bernard Charlès blir VD för Dassault Systèmes

1994 - Utökande av företagets industriella expertis till sju olika industrier

1994 - Utökande av företagets industriella expertis till sju olika industrier

Utökande av företagets industriella expertis till sju olika industrier, med tillägg av tillverkning och montering, konsumtionsvaror, högteknologi, skeppsbyggeri och energi.

1994 - Etablering av Dassault Systèmes Kabushiki Kaisha (DS K.K.) i Tokyo, Japan

1994 - Etablering av Dassault Systèmes Kabushiki Kaisha (DS K.K.) i Tokyo, Japan

1993 - Version 4

1993 - Version 4

Version 4 introducerade en ny teknologi som möjliggjorde utformningen av en digital prototyp av en produkt, vilket i sin tur gjorde det möjligt för kunderna att avsevärt minska antalet fysiska prototyper och att få en komplett virtuell förståelse av produkten.

1988 - Lansering av CATIA Version 3, med funktioner för byggnadsindustrin på UNIX och huvuddatorer

1988 - Lansering av CATIA Version 3, med funktioner för byggnadsindustrin på UNIX och huvuddatorer

1988 - CATIA blir världens ledande tillämpning för fordonskonstruktion

1988 - CATIA blir världens ledande tillämpning för fordonskonstruktion

1984 - Boeing börjar använda CATIA

1984 - Boeing börjar använda CATIA

1984 - CATIA blir världens ledande tillämpning för flygkonstruktion

1984 - CATIA blir världens ledande tillämpning för flygkonstruktion

1984 - Introduktion av CATIA Version 2, som omfattar 2D- och 3D-funktioner

1984 - Introduktion av CATIA Version 2, som omfattar 2D- och 3D-funktioner

1982 - Introduktion av CATIA Version 1 som en tilläggsprodukt för 3D-konstruktion, ytmodellering och NC-programmering

1982 - Introduktion av CATIA Version 1 som en tilläggsprodukt för 3D-konstruktion, ytmodellering och NC-programmering


1981 - Påbörjar samarbete med större fordonstillverkare - BMW, Mercedes och Honda

1981 - Påbörjar samarbete med större fordonstillverkare - BMW, Mercedes och Honda

1981 - Världsomfattande marknadsförings-, försäljnings- och supportavtal med IBM, början på ett långvarigt partnerskap.

1981 - Världsomfattande marknadsförings-, försäljnings- och supportavtal med IBM, början på ett långvarigt partnerskap.

Etablering av varumärket ENOVIA, inriktat på hantering av CATIA-produktdata med förvärvet av IBMs programvara Product Manager.

1981 - Dassaults Systèmes paradprodukt CATIA lanseras

1981 - Dassaults Systèmes paradprodukt CATIA lanseras

1981 - Grundande av Dassault Systèmes för att skapa produkter i tre dimensioner genom avknoppning av en grupp ingenjörer från Dassault Aviation.

1981 - Grundande av Dassault Systèmes för att skapa produkter i tre dimensioner genom avknoppning av en grupp ingenjörer från Dassault Aviation.