0
Previous Previous Next Next

Dassault Systèmes, företaget bakom 3DEXPERIENCE, tillhandahåller en virtuell värld till företag och privatpersoner för att skapa hållbara innovationer

Plattformen 3DEXPERIENCE

Sociala & samverkande Applikationer
3D-modellerings Applikationer
Applikationer för innehåll och simulering
Applikationer för informationssystem
3DEXPERIENCE i realtid En portfölj med Industrilösningar för 12 industrier

Sociala & samverkande Applikationer
Arbeta i ostrukturerade och strukturerade miljöer

3D-modellerings Applikationer
Från idé till verklighet

Applikationer för innehåll och simulering
Där virtuella världar möter verkligheten

Applikationer för informationssystem
Presentation och översikter

3DSWYM Collaborative Innovation Med 3DSWYM®, kan både enskilda och företag av alla storlekar enkelt och snabbt skapa sina egna kompletta miljöer för social innovation på internet. Anställda, partner, leverantörer, konsumenter och andra berörda blir aktiva medverkare i innovationsprocessen, och utökar på så sätt ekosystemet. Mer om 3DSWYM
ENOVIA Samverkande innovation ENOVIA®tillhandahåller nya digitala samarbetsnivåer i 3D inklusive PDM, programvara för konstruktionsdatahantering och materiallistor, både för stora och små företag. Tack vare ENOVIA:s lösningar kan företagen ha en total kontroll över produktutformningen och produktlivscykelhanteringen oavsett om de är enkla eller komplexa. Mer om ENOVIA
3DEXCITE Marknadsföring i en upplevelsecentrerad tidsålder 3DEXCITE stöds av plattformen 3DEXPERIENCE™ och gör det möjligt för alla innovatörer att utnyttja de verkliga fördelarna med samarbete. Mer om 3DEXCITE
CATIA Forma världen vi lever i CATIA®, är världens ledande programvara för produktkonstruktion. Den är avsedd för alla tillverkningsindustrier, från OEM-företag och deras leverantörskedjor till små oberoende tillverkare. Mer om CATIA
SOLIDWORKS Inspirerande innovation SolidWorks® leder CAD-industrin med lättanvändlig 3D-programvara med vars hjälp man ger utbildning och stöd till ingenjörer och konstruktörer på deras väg mot morgondagens produktinnovation. Mer om SOLIDWORKS
GEOVIA Den virtuella planeten GEOVIA® är en världsledande lösning för att modellera och simulera vår planet för att förbättra förutsebarhet, effektivtet, säkerhet och hållbarhet för våra naturresurser. Mer om GEOVIA
BIOVIA Virtuell biosfär och material BIOVIA™, en del av 3DEXPERIENCE® platform, möjliggör globala och samverkande upplevelser genom produktlivscykeln för att skapa vetenskapliga innovationer Mer om BIOVIA
SIMULIA Simuleringar för produkter, naturen och livet SIMULIA® definierar nya standarder för att etablera analys av finita element och programvara för realistisk simulering som integrerade affärsprocesser i den tekniska värdekedjan. Mer om SIMULIA
DELMIA Global industriell verksamhet DELMIA®är programvaran som hjälper dig att skapa en miljö för digitala tillverkningsprocesser för att optimera produktionssystem och processer. Mer om DELMIA
3DVIA Märket för konsumentupplevelse Applikationer från 3DVIA® skapar den där magiska känslan när man direkt ser och förstår vad som menas. För dem som jobbar inom försäljning, marknadsföring, utbildning och support skapar 3DVIA intressanta och intuitiva interaktiva 3D-appar som går ett steg längre inom kommunikation och som accelererar utbildningen. Mer om 3DVIA
EXALEAD Data i affärer EXALEAD är den ledande plattformen för sökning och sökbaserade applikationer. Mer än 250 företag världen runt och 100 miljoner användare varje månad förlitar sig på EXALEADs teknologi bestående av en CloudView-plattform för att söka och hantera information. Mer om EXALEAD
NETVIBES Dashboard Intelligence NETVIBES erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att skapa personanpassade uppföljningsverktyg för övervakning i realtid, social analys, kunskapsdelning och beslutsunderlag. Mer om NETVIBES