Mar 29 2007

Svensk industritradition formas med senaste tekniken från Dassault Systèmes

Traditionsrik knivtillverkare skär ny mark med SmarTeam Design Express

Mora, den 29 mars 2007– Mora of Sweden som är en ledande utvecklare av skärverktyg har valt att använda sig av Dassault Systèmes ENOVIA SmarTeam och dess lösning SmarTeam Design Express som utformats speciellt för små och medelstora företag. Mora kommer att använda SmarTeam Design Express för att förkorta tiden från idé till dess att produkten är i användarens händer.

- Vi ser ENOVIA SmarTeam Design Express som en byggsten i vår process mot ett mer marknadsorienterat arbetssätt, säger Carin Nises, VD för Mora of Sweden. Med ett modernt och heltäckande PLM-verktyg får vi kontroll över våra produktdata samt bättre samverkan inom vårt företag. Med allt kortare produktlivscykel för våra produkter och kortare time-to-market ställs det allt större krav på vår utvecklingsprocess. Därför krävs ett PLM-verktyg som ger oss möjlighet att utvecklas i systemet, förklarar Nises.

- Dassault Systèmes är stolta över att samarbeta med Mora of Sweden, en ledande tillverkare med 300 års erfarenhet som är starkt förknippad med ord som kvalitet, design och tradition, säger Didier Gaillard, Nordenchef på Dassault Systèmes AB. Mora är ett bra exempel på hur medelstora företag kan stärka sin konkurrenskraft genom att få ut full effekt av den kompetens de besitter med hjälp av ett anpassat PLM-verktyg.  SmarTeam Design Express (SDE) för Multi-CAD har en inbyggd metodik för integration av designarbetet inom företaget, vilket möter Moras krav. Detta är möjligt genom ENOVIA SmarTeams kraftfulla verktyg för att optimera SolidWorks 3D CAD-data. Det förkonfigurerade SDE-systemet går dessutom snabbt att implementera och är lätt att anpassa till framtida behov. 

Genom att använda SDE-lösningar kan Mora skapa en vinnande PLM-lösning som på sikt kommer att omfatta samtliga företagets fyra divisioner. SDE ger Mora PLM-fördelar såsom ökad effektivitet och noggrannhet i rutinerna kring användandet och återanvändandet av data genom biblioteket av standardkomponenter eller automatisering av stycklista från 3D-konstruktion. Efter att ha introducerat ENOVIA SmarTeam och därmed skapat förutsättningar för ökat samarbete mellan bolagets designavdelningar kommer Mora även att integrera marknadsföring, försäljning och andra funktioner i systemet. Därmed skapas en plattform för fortsatt utveckling av PLM-systemet i syfte att infria företagets mål och maximera dess tillväxtpotential

 ###