Mar 30 2007

Realtids-3D gör det möjligt att slutligen lösa mysteriet med den stora Cheopspyramiden

Ny teori om Cheopspyramidens konstruktion presenterad i interaktiv 3D-miljö tack vare lösningar från Dassault Systèmes En 3D-upplevelse i realtid som också kan upplevas på www.3ds.com/khufu

Paris den 30 mars 2007 – På en konferens vid det tekniska museet Géode i Paris presenterade den franske arkitekten Jean-Pierre Houdin en ny och vetenskapligt verifierad teori om hur Cheopspyramiden byggdes. Arrangör var Dassault Systèmes, världsledande inom 3D och produktlivs-cykelhantering (PLM).

Dassault Systèmes lösningar för realtids-3D har gjort det möjligt för Jean-Pierre Houdin att modellera och utforska pyramiden i en tredimensionell miljö samt att göra simuleringar som verifierar hans teori om att pyramiden byggdes inifrån och ut.

Hemligheten bakom Cheopspyramiden, det enda kvarvarande av antikens sju undrverk har fascinerat människor i alla tider. Det finns oräkneliga teorier om hur den byggdes, men ingen av dessa har klarat en mer noggrann prövning. Houdin fick själv sin idé 1999 och har sedan dess helt och hållet ägnat sig åt att utveckla sin teori. Åtta år av passion och forskning ledde bland annat fram till synen på pyramiderna som världshistoriens första industriella byggarbetsplats. För att ytterligare förfina och utveckla sin teori tog Houdin kontakt med Dassault Systèmes och dess sponsorprogram  "Passion for Innovation". Dassault Systèmes har därefter hjälpt Houdin att lösa detta 4 500 år gamla mysterium med hjälp av företagets mjukvarulösningar för realtids-3D.

 

Realtids-3D i historiens och vetenskapens tjänst
Dassault Systèmes mjukvarulösningar för realtids-3D gjorde det möjligt för Houdin att etablera den första teori som hittills kunnat förklara konstruktionen av Cheopspyramiden från början till slut. Teorin baseras på tre teser:
• användandet av en utvändig ramp för att bygga de första 43 meterna av pyramiden,
• användandet av en invändig spiralformad ramp på insidan av pyramidens fasad för att slutföra byggandet samt
• användandet av det stora galleriet för ett sinnrikt system av motvikter för att lyfta de uppemot 63 ton tunga granitblock som utgör taket i konungens gravkammare.

"Jean-Pierre Houdins teori är inte bara intressant, den är både sammanhängande och revolutionerande. Han tar den tidens konstruktörer på allvar och ser dem som stora mästare inom konstruktion och som de ingenjörer de var, fastslår Reinar Stadelmann, specialist på både Egypten och pyramider samt tidigare chef för det tyska arkeologiska institutet i Kairo. Filosofie doktor Bob Brier, Egyptenkännare och världskänd expert på mumier tillägger: "Det har tidigare lanserats halvfärdiga teorier om Cheopspyramiden, men tills nu har ingen klarat en vetenskaplig granskning. Bara det rigoröst vetenskapliga tillvägagångssättet där han belägger sina teser med ett stort antal emiriska data gör Jean-Pierre Houdins teori värd att undersöka vidare." Båda dessa experter kommer att göra Houdin sällskap på en vetenskaplig expedition till Giza.

Andra deltagare vid dagens konferens var:
• Hui Duong Bui, medlem av den franska vetenskapsakademin och forskningschef vid Poytechnique, som 1986 genomförde mikrogravitatoriska mätningar på plats för EDF-stiftelsen
• Marc Buonomo, projekt ledare på Eiffage Group vid byggandet av Millauviadukten i södra Frankrike
• Craig B. Smith, som har studerat Cheopspyramidens konstruktion utifrån ett modernt projektledningsperspektiv.

Det sista steget för Houdin och Dassault Systèmes blir att bevisa teorin i verkligheten på plats vid Cheopspyramiden.

 

Verkligheten och den virutella världen möts i världens största uppvisning av 3D lösningar i realtid
Vid presentationen den 30 mars användes sju sammanlänkade datorer för att med hjälp av Dassault Systèmes 3D-lösning Virtools återskapa en identisk kopia av hur byggarbetsplatsen för Cheopspyramiden såg ut för 4 500 år sedan. Systemet gjorde det möjligt för presentatören att röra sig fritt runt den virtuella platsen för att kunna svara på publikens frågor. Detta var första gången en publik kunnat uppleva hur den verkliga och den virtuella världen länkas samman i en storslagen interaktiv tredimensionell realtidsupplevelse.

 

Verktyg för 3D I realtid – en ny era inom kommunikation
Evenemanget vid Géode är mer än bara en enkel demonstration. Det markerar en revolution där realtids-3D framstår som 2000-talets kommunikationsverktyg. Det universella 3D-språket bidrar till informationsspridning. Dagens evenemang i Paris och webbplatsen www.3ds.com/khufu visar samma 3D-lösningar och gör det möjligt för människor over hela världen att komma in I pyramidens hjärta och ta del av offentliggörandet av Houdins teori. Dassault Systèmes är ett företag i utvecklingens framkant. Med sin strategi "3D For All" strävar Dassault Systèmes efter att öppna upp fler användningsområden för 3D-tekniken inom vetenskap, forskning, utbildning och arkeologi.

 

###