Korzystanie z przysługujących Ci praw dotyczących działań w zakresie przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez firmę Dassault Systèmes

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o działaniach w zakresie przetwarzania danych osobowych w firmie Dassault Systèmes albo skorzystać ze swoich praw odnośnie do własnych zapisanych danych osobowych podlegających przetwarzaniu, skorzystaj z poniższego formularza internetowego. Udziel nam szczegółowych informacji, aby firma Dassault Systèmes mogła przetworzyć Twój wniosek w jak najskuteczniejszy sposób

Podawaj tylko poprawne dane
Podaj swoje imię
Podawaj tylko poprawne dane
Podaj swoje nazwisko
Adres e-mail jest nieprawidłowy.
Podaj swój adres e-mail
Wybierz wartość
Wybierz wartość
Podawaj tylko poprawne dane
Opisz swój wniosek

*: Pola obowiązkowe