Polityka prywatności firmy Dassault Systèmes

Dassault Systèmes SE, spółka prawa francuskiego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Wersalu pod numerem 322 306 440, z siedzibą przy 10, Rue Marcel Dassault, 78140 Vélizy-Villacoublay, FRANCJA, (dalej zwana „3DS”) przetwarza w ramach prowadzonej przez siebie działalności Dane Osobowe (zgodnie z definicją poniżej), w tym Dane Osobowe osób przeszukujących witryny internetowe 3DS („Witryny”). 

„Polityka prywatności” pozwala osobom, których Dane Osobowe są gromadzone przez 3DS („Państwo”) dowiedzieć się, w jaki sposób spółka 3DS gromadzi i przetwarza takie Dane Osobowe oraz w jaki sposób mogą Państwo kontrolować ich wykorzystanie. 

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje produktów ani usług AppsforKids, które podlegają odrębnej polityce prywatności dostępnej w witrynie AppsforKids.

1. ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i wytyczne dotyczące ochrony Państwa Danych Osobowych, w tym Danych Osobowych zgromadzonych w Witrynach lub za ich pośrednictwem. 

Spółka 3DS zbiera Dane Osobowe w trybie online (również za pośrednictwem poczty e-mail) lub offline, a niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie niezależnie od sposobu gromadzenia lub przetwarzania danych.

Dane osobowe („Dane Osobowe”) oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można zidentyfikować, pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności przez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub do jednego bądź większej liczby czynników charakterystycznych dla tej osoby. 

Dane Nieosobowe oznaczają wszelkie informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby. 

Osoby odwiedzające Witryny i ich użytkownicy: każda Witryna podlega Warunkom Korzystania, które można znaleźć w poszczególnych Witrynach i które stanowią część niniejszej Polityki Prywatności. Korzystanie przez Państwa z Witryn oraz podawanie jakichkolwiek Danych Osobowych w Witrynach podlega warunkom niniejszej Polityki Prywatności i odpowiednim Warunkom Korzystania.

2. ZEBRANE DANE 

Dane Osobowe najczęściej obejmują następujące informacje: 

tytuł; 

imię i nazwisko; 

adres; 

adres e-mail; 

numer(y) telefonu; 

nazwa użytkownika i hasło; 

szkoła wyższa, tytuł zawodowy i odbyte kursy;

typ organizacji (firma, szkoła, uczelnia itp.), nazwa organizacji, wielkość organizacji, dział i nazwa stanowiska;

przemysł oraz sektory przemysłu;

sposób dostawy oraz osoby będące odbiorcami zakupionych produktów;

dane finansowe (numer karty kredytowej i data ważności, imię i nazwisko oraz adres posiadacza karty);

adres IP oraz 

wszelkie inne Dane osobowe, które mogą być istotne z punktu widzenia poniższych celów. 

We wszystkich przypadkach zebrane Dane Osobowe są jednak ograniczone do danych niezbędnych do celów opisanych w art. 4 poniżej.

Osoby odwiedzające Witryny i ich użytkownicy: aby używać określonych funkcji Witryny, konieczne jest podanie podczas odwiedzania Witryny lub korzystania z niej określonych Danych Osobowych wymaganych przez spółkę 3DS. Decyzja o podaniu wszystkich lub niektórych Danych Osobowych lub o odmowie ich podania jest dobrowolna. Jednak w przypadku, gdy odmówią Państwo podania wszystkich lub niektórych Danych Osobowych, cele opisane poniżej w art. 4 mogą nie zostać osiągnięte lub zostać osiągnięte w sposób niewłaściwy, niektóre obszary lub funkcje Witryn mogą nie działać prawidłowo oraz/lub mogą Państwo uzyskać odmowę dostępu do określonych stron Witryny. W szczególności nie będą Państwo upoważnieni do nabywania licencji na oprogramowanie i innych produktów lub usług za pośrednictwem Witryny.

3.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH DZIECI

Z wyjątkiem produktów i usług AppsforKids, które podlegają odrębnej polityce prywatności, produkty i usługi 3DS nie są przeznaczone do sprzedaży dzieciom poniżej 13. roku życia. Spółka 3DS nie gromadzi ani nie przechowuje w sposób świadomy Danych Osobowych dzieci poniżej 13. roku życia.

Jednak niektóre produkty i usługi 3DS mogą nadawać się do użytku przez dzieci. W takich przypadkach przed utworzeniem konta 3DS dzieci muszą uzyskać zgodę rodziców. W imieniu rodziców mogą występować nauczyciele i administratorzy szkół, którzy mogą wyrazić zgodę na gromadzenie Danych Osobowych dzieci (szkoły muszą uzyskać odpowiednią zgodę od rodziców dzieci).

Jeżeli rodzice dowiedzą się, że ich dziecko podało spółce 3DS swoje Dane Osobowe bez ich zgody lub bez zgody nauczyciela bądź administratora szkoły, mogą poprosić spółkę 3DS o usunięcie takich Danych Osobowych oraz zamknięcie konta ich dziecka, wysyłając wiadomość e-mail na adres: 3DS.Compliance-Privacy(at)3ds.com

Jeżeli spółka 3DS uzyska informację, że zebrane Dane Osobowe pochodzą od dziecka w wieku poniżej 13 lat, podejmie kroki w celu uzyskania zgody rodzica na przetwarzanie lub usunięcie takich Danych Osobowych oraz zamknięcie konta dziecka. 

4. CELE GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Jak określono powyżej, podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne. 

Dane Osobowe są na ogół zbierane do celów prowadzenia działalności przez spółkę 3DS, np. poprawy efektywności marketingu i reklamy, lepszego dopasowania produktów i usług do potrzeb klientów, zachowania zgodności z wymogami prawnymi w zakresie raportowania oraz podobnych działań.

Spółka 3DS gromadzi i wykorzystuje Państwa Dane Osobowe do celów prowadzenia swojej działalności, a w szczególności do realizacji następujących działań:

umożliwienie żądania i otrzymywania informacji na temat spółki 3DS oraz jej produktów i usług;

dostarczanie spersonalizowanych możliwości interaktywnego korzystania z Witryn;

poznanie Państwa wymagań i zainteresowań oraz zapewnienie Państwu najbardziej odpowiednich produktów i/lub usług;

umożliwienie otwarcia i utrzymania konta w celu otrzymywania specjalistycznej dokumentacji i pomocy technicznej;

umożliwienie dostępu do wszystkich funkcji i opcji oferowanych przez Witryny; 

umożliwienie wzajemnej wymiany między użytkownikami Witryn;

umożliwienie Państwu brania udziału w konkursach;

umożliwienie spółce 3DS zarządzania ankietami;

umożliwienie spółce 3DS zarządzania prowadzonymi działaniami marketingowymi;

umożliwienie spółce 3DS zarządzania swoimi relacjami biznesowymi: szansami sprzedaży, ofertami handlowymi, zakupami, umowami, zamówieniami, fakturami itp.;

oferowanie Państwu usług handlowych lub usług pomocy technicznej;

umożliwienie Państwu zakupu licencji na oprogramowanie lub produktów i usług, pobierania oprogramowania i/lub rejestrowania licencji na oprogramowanie; 

umożliwienie Państwu rejestracji udziału w seminariach, seminariach internetowych i wydarzeniach; 

umożliwienie spółce 3DS zarządzania działaniami związanymi z badaniami i rozwojem: zgłoszeniami dotyczącymi rozwoju, zdarzeniami, jakością, testami itp.;

przetwarzanie otrzymywanych od Państwa podań o pracę oraz zarządzanie źródłami rekrutacji; 

zarządzanie Państwa szkoleniami i/lub certyfikacją w zakresie produktów i usług 3DS; 

zarządzanie programem antypirackim i programem zachowania zgodności spółki 3DS oraz

realizacja wszelkich innych zamierzeń związanych z celem prowadzenia działalności spółki 3DS.

Zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, przez podanie swojego adresu e-mail niniejszym wyraźnie upoważniają Państwo spółkę 3DS oraz jej spółki zależne do używania tego adresu łącznie z innymi stosownymi Danymi Osobowymi w celów wysyłania do Państwa reklam lub wiadomości marketingowych. 

Spółka 3DS może także używać Państwa adresu e-mail do celów administracyjnych lub innych celów niezwiązanych z marketingiem (np. do powiadamiania o ważnych zmianach w Witrynie). 

5. PLIKI COOKIE 

Witryny mogą korzystać z plików cookie lub innych technologii, które umożliwiają gromadzenie i przechowywanie Danych Osobowych. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane i używane w celu rejestrowania Danych Osobowych i Danych Nieosobowych dotyczących przeglądania Witryn. Pliki cookie mogą być stałe (które pozostają po wylogowaniu się z Witryn w celu ich użycia podczas Państwa kolejnych wizyt w Witrynach) i tymczasowe (które znikają po wylogowaniu się z Witryn).

Spółka 3DS używa plików cookie do następujących celów:  

usprawnianie obsługi użytkowników, na przykład przez:  

o umożliwienie identyfikacji urządzenia przez usługę, aby wyeliminować konieczność podawania tych samych informacji kilka razy podczas jednego zadania;

o rozpoznawanie, że nazwa użytkownika i hasło zostały już przez Państwa podane, aby uniknąć powtarzania tej czynności dla każdej strony internetowej;

analizowanie ruchu i danych w Witrynach w celu:

o mierzenia liczby osób korzystających z usług, aby ułatwić korzystanie z nich oraz zapewnić wystarczającą wydajność w celu zachowania prędkości ich działania;

o ułatwienia spółce 3DS zrozumienia sposobu interakcji użytkowników z usługami, dzięki czemu spółka 3DS może je ulepszać.

Spółka 3DS może również korzystać z pomocy dostawców zewnętrznych (takich jak Adobe Analytics, Google Analytics, Piwik, DART, LinkedIn itp.) w zakresie świadczenia usług w imieniu spółki, a w szczególności realizacji następujących działań: 

- analizowanie Państwa nawyków związanych z przeglądaniem oraz mierzenia liczby osób odwiedzających Witryny,

- analizowanie Państwa zainteresowań oraz oferowania dostosowanych reklam i treści marketingowych,

- umożliwianie Państwu udostępniania zawartości Witryn innym osobom za pośrednictwem sieci społecznościowych oraz informowania tych osób o aktualnie oglądanych treściach i Państwa opiniach na ich temat (np. za pomocą przycisku „Lubię to” w serwisie Facebook).

W takim przypadku mogą być używane i przechowywane sygnały nawigacyjne w sieci Web i pliki cookie dostarczane przez takich sprzedawców. Podczas przesyłania informacji generowanych przez pliki cookie ustawienia tych plików zapewniają anonimowość adresu IP przed geolokalizacją i zapisaniem. Nasi dostawcy używają tych informacji do oceny korzystania przez Państwa z Witryn, generowania raportów na temat aktywności w Witrynach na potrzeby spółki 3DS, oferowania lepszych usług dostosowanych do Państwa wymogów oraz oferowania reklam ukierunkowanych na Państwa potrzeby. Państwa adres IP nie jest kojarzony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez tych dostawców. 

Podczas przeglądania przez Państwa Witryn pliki cookie są domyślnie włączone, a dane mogą być odczytywane lub zapisywane lokalnie na urządzeniu. Przy pierwszym odebraniu pliku cookie zostanie wyświetlone powiadomienie, po czym będą Państwo mogli podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu pliku cookie. Kontynuując korzystanie z Witryn, wyraźnie upoważniają Państwo spółkę 3DS do korzystania z takich plików cookie.

Można także skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby wszystkie pliki cookie były odrzucane (w tym pliki cookie używane przez usługi analizy stron internetowych). W takim przypadku niektóre obszary i funkcje Witryn mogą nie działać prawidłowo i/lub mogą Państwo nie mieć dostępu do określonych części lub usług Witryn.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA 

Przetwarzanie Danych Osobowych obejmuje używanie, przechowywanie, zapisywanie, przekazywanie, adaptowanie, podsumowywanie, korygowanie, raportowanie, udostępnianie i niszczenie Danych Osobowych, stosownie do okoliczności lub w inny sposób zgodnie z wymogami prawa. 

Wszystkie zgromadzone Dane Osobowe będą przechowywane przez ograniczony okres, odpowiednio do celu takiego gromadzenia danych, oraz nie dłużej niż przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa. 

7. LINKI DO WITRYN NIEKONTROLOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ 3DS LUB JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE

Witryny mogą zawierać linki do witryn internetowych stron trzecich, które mogą być dla Państwa interesujące. 

Spółka 3DS nie kontroluje zawartości witryn internetowych stron trzecich ani praktyk stron trzecich związanych z ochroną Danych Osobowych, które mogą być przez nie gromadzone bez jakiejkolwiek kontroli spółki 3DS. W związku z powyższym spółka 3DS nie przyjmuje odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych stron trzecich ani praktyki stron trzecich w odniesieniu do ochrony Danych Osobowych. 

Z tego względu zapoznanie się z politykami prywatności tych stron trzecich pozostaje Państwa obowiązkiem. 

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Należy zauważyć, że jeśli uzyskują Państwo dostęp do Witryn z miejsca znajdującego się poza Unią Europejską, w którym obowiązują inne niż w Unii Europejskiej przepisy prawa lub regulacje dotyczące gromadzenia, używania i ujawniania danych, to kontynuując korzystanie z Witryn, które podlegają przepisom prawa francuskiego, odpowiednim Warunkom Korzystania i niniejszej Polityce Prywatności, przekazują Państwo Dane Osobowe do Unii Europejskiej i wyrażają zgodę na takie przekazanie. 

Państwa Dane Osobowe mogą być ujawniane spółkom stowarzyszonym lub zależnym 3DS („Spółki Grupy 3DS”) oraz przez nie używane do celów określonych w art. 4 niniejszej Polityki Prywatności. 

Należy zauważyć, że spółka 3DS może przekazywać Państwa Dane Osobowe poza Unię Europejską, o ile przed takim przekazaniem spółka 3DS ustali, że podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym spółki powiązane i spółki zależne 3DS, oferują odpowiedni poziom ochrony zgodny z ustawodawstwem europejskim.

Jeśli spółka 3DS uzyska informację, że strona trzecia, której spółka 3DS przekazała Dane Osobowe do celów określonych w art.4 powyżej, wykorzystuje lub ujawnia Dane Osobowe niezgodnie z niniejszą Polityką Prywatności lub obowiązującymi przepisami prawa, spółka 3DS podejmie kroki celem zapobieżenia lub zatrzymania takiego wykorzystania lub ujawnienia. 

Będą Państwo mogli zdecydować, czy upoważniają spółkę 3DS do używania Danych Osobowych w celach innych niż cel, w którym zostały one pierwotnie zgromadzone.

Ponadto spółka 3DS ujawni Państwa Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli uzna, że takie ujawnienie jest konieczne z przyczyn technicznych (np. z w celu realizacji usług hostingowych przez stronę trzecią) lub w celu ochrony interesów prawnych spółki 3DS (np. w przypadku sprzedaży aktywów stronie trzeciej, przejęcia lub częściowej bądź całkowitej likwidacji spółki 3DS).

Spółka 3DS może także ujawnić Państwa Dane Osobowe dystrybutorowi, który jest przypisany do Państwa lub obszaru, na którym się Państwo znajdują, w celach związanych z prowadzeniem działalności przez firmę Dassault Systèmes. Spółka 3DS może również ujawnić Państwa Dane Osobowe partnerom biznesowym w przypadku, gdy spółka 3DS oraz taki partner biznesowy wspólnie sponsorują wydarzenie lub biorą udział w promocji marketingowej, w które są Państwo zaangażowani. 

Ponadto spółka 3DS może ujawnić Państwa Dane Osobowe, jeśli będzie to wymagane na mocy prawa lub jeśli spółka 3DS w dobrej wierze uzna, że takie ujawnienie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z procedurą prawną (np. nakazem, wezwaniem lub inną decyzją sądu) lub ochrony praw, własności bądź bezpieczeństwa spółki 3DS, jej klientów 3DS lub ogółu społeczeństwa.

Jeśli jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa, spółka 3DS może również udostępnić Państwa Dane Osobowe stronom trzecim w celu oferowania dostosowanych reklam i treści marketingowych.

Przekazanie tych Danych Osobowych może być zrealizowane za pośrednictwem Internetu lub z użyciem dowolnej innej metody, którą spółka 3DS uzna za odpowiednią i zgodną z obowiązującym prawem. 

9. PRAWO DOSTĘPU ORAZ KORYGOWANIE DANYCH 

Spółka 3DS podejmie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że zgromadzone Dane Osobowe są używane do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz że takie Dane Osobowe są poprawne i aktualne.

Mają Państwo prawo wglądu do swoich Danych Osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do skorygowania, uzupełnienia, zaktualizowania lub usunięcia swoich Danych Osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych przechowywanych przez spółkę 3DS. 

Jeżeli posiadają Państwo konto, mogą Państwo skorzystać z prawa do uzyskania dostępu i skorygowania Danych Osobowych, logując się na swoje konto. W przeciwnym wypadku mogą Państwo skorzystać z tych praw, przesyłając wiadomość e-mail na poniższy adres: 3DS.Compliance-Privacy(at)3ds.com

W zależności od zakresu żądania spółka 3DS zastrzega sobie prawo do naliczenia odpowiedniej opłaty w celu pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych w związku z dostępem, modyfikacją i usunięciem Danych Osobowych.  Spółka 3DS może odmówić dostępu do Danych Osobowych w ograniczonych przypadkach, określonych przez odpowiednie przepisy prawa i regulacje. 

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I ODBIORCY

Spółka 3DS zobowiązuje się zapewnić ochronę i bezpieczeństwo Danych Osobowych, które zdecydują się Państwo przekazać, aby zapewnić poufność przekazanych Danych Osobowych i zapobiegać ich zniekształceniu, uszkodzeniu, zniszczeniu lub ujawnieniu nieupoważnionym stronom trzecim. 

Spółka 3DS podejmuje uzasadnione fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych Osobowych przez utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem.  W ramach tych środków bezpieczeństwa spółka 3DS stosuje zaawansowane technologie zaprojektowane do ochrony Danych Osobowych podczas ich przekazywania oraz zapobiegania błędom transmisji lub nieupoważnionym działaniom stron trzecich.  Jednak mimo wysiłków podejmowanych przez spółkę 3DS w celu ochrony Państwa Danych Osobowych, w świetle nieuchronnych zagrożeń związanych z transmisją danych przez Internet, spółka 3DS nie może zagwarantować pełnej ochrony przed wszelkimi błędami występującymi w trakcie transmisji Danych Osobowych, które pozostają poza uzasadnioną kontrolą spółki 3DS. 

Ze względu na fakt, że wszystkie Dane Osobowe są poufne, dostęp do nich jest ograniczony do pracowników, wykonawców i pośredników spółki 3DS lub Spółek Grupy 3DS, którzy wymagają znajomości tych danych do celów realizacji swoich obowiązków. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa Danych Osobowych są związane obowiązkiem zachowania poufności oraz podlegają działaniom dyscyplinarnym i/lub innym sankcjom w przypadku niewywiązania się z tych zobowiązań. 

Jednak istotne jest, aby zachowali Państwo ostrożność w celu zapobiegania przypadkom uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do swoich Danych Osobowych. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za poufność hasła i informacji na Państwa koncie. W związku z tym muszą Państwo dopilnować wylogowania się z sesji w przypadku współdzielenia komputera. 

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Chociaż spółka 3DS wdrożyła uzasadnione środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych Osobowych, zdajemy sobie sprawę, iż nie istnieje całkowicie bezpieczna metoda przekazywania lub przechowywania Danych Osobowych. 

Spółka 3DS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność Danych Osobowych. Jeśli mają Państwo podstawy sądzić, że bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych zostało zagrożone lub dane zostały niewłaściwie użyte, prosimy o kontakt ze spółką 3DS pod poniższym adresem: 3DS.Compliance-Privacy(at)3ds.com.

Spółka 3DS zbada skargi dotyczące używania i ujawniania Danych Osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz podejmie próbę rozwiązania problemu.

Nieupoważniony dostęp do Danych Osobowych lub niewłaściwe użycie Danych Osobowych mogą stanowić przestępstwo na mocy prawa lokalnego. 

12. KONTAKT 

Aby uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, zrezygnować z otrzymywania informacji od spółki 3DS lub przesłać wniosek o skorygowanie, uzupełnienie, zaktualizowanie lub usunięcie Danych Osobowych, należy przesłać wiadomość e-mail na poniższy adres: 3DS.Compliance-Privacy@3ds.com. 

13. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POLITYKI PRYWATNOŚCI I WPROWADZONYCH ZMIAN 

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana odpowiednio do wymagań spółki 3DS i okoliczności lub w przypadkach wymaganych na mocy obowiązujących przepisów prawa i regulacji, dlatego należy okresowo sprawdzać wprowadzane zmiany. 

Ostatnia zmiana: Niniejsza Polityka prywatności została zmodyfikowana we wrześniu 2016 r.