3DEXPERIENCE עבור ענפי התעשייה

הפלטפורמה העסקית 3DEXPERIENCE מהווה את המנגנון המניע של יישומי המותג שלנו. בזכותה הם מספקים יכולות מקיפות של יצירת מודלים בתלת-ממד, תוכן והדמיה, חדשנות חברתית וכזו המבוססת על שיתוף פעולה ותבונת מידע, כדי להעניק ערך עסקי הולם לצרכנים הסופיים שלך.

3DEXPERIENCE עבור ענפי התעשייה