Jak nakupovat

Zajímáte se o naše produkty nebo řešení?

Dovolte odborníkovi ze společnosti Dassault Systèmes, aby vás kontaktoval, odpověděl na vaše dotazy a prodiskutoval s vámi vaše potřeby.

Kontaktujte prodejní oddělení

Dovolte odborníkovi ze společnosti Dassault Systèmes, aby vás kontaktoval a umožnil vám vyzkoušet si naše špičková řešení využívající platformu 3DEXPERIENCE.

Získejte ukázku

Dovolte pracovníkovi prodejního oddělení společnosti Dassault Systèmes, aby vás kontaktoval a poskytl vám nabídku, která uspokojí vaše požadavky.

Získejte nabídku

Školení

Společnost Dassault Systèmes poskytuje nástroje a školení, které vám a vaší organizaci umožní používat řešení využívající platformu 3DEXPERIENCE, která jsou založena na specifických profilech, rolích nebo potřebách.

Student

Společnost Dassault Systèmes poskytuje akademickému světu příležitosti ke vzdělávání v oblasti 3D technologií pro všechny věkové kategorie. Společnost Dassault Systèmes podporuje růst dokonalosti ve všech aspektech projektové přípravy, strojírenských technologií a návrhů a současně podporuje inovativní studentské projekty a pedagogickou praxi profesorů.