La Fondation Dassault Systèmes helpt onderwijs en wetenschap met 3D-technologie en virtuele werelden

's-Hertogenbosch, 12 november 2015 - 3DEXPERIENCE specialist Dassault Systèmes heeft de stichting La Fondation Dassault Systèmes opgericht. Het initiatief is gericht op de transformatie van toekomstig onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, met behulp van 3D-technologie en virtuele omgevingen. Daarmee zijn theorieën, experimenten en ideeën beter te combineren dan op papier of een whiteboard. Dankzij realistische digitale versies van de fysieke wereld zijn belangrijke ontwikkelingen nauwkeuriger te simuleren en te plannen. Inclusief hun impact op onze leefomgeving, verstedelijking en supply chains.

La Fondation Dassault Systèmes
La Fondation Dassault Systèmes stelt subsidies, digitale content en ervaring op het gebied van virtuele technieken ter beschikking aan onderwijs- en researchinstellingen, musea en culturele centra in Europa. Daardoor krijgen zij toegang tot dezelfde 3D-content, simulatieapplicaties en andere technologie, die commerciële bedrijven al jarenlang bij innovatieprojecten gebruiken. Voor het ontwerpen, engineeren en produceren van producten waar de maatschappij nu op vertrouwt. Die toegang helpt tevens nieuwe leeromgevingen te creëren en studenten te interesseren voor de wetenschap, wiskunde, engineering en andere technische disciplines.

Transformatietijdperk
Big data, sensoren, mobility, nieuwe materialen en andere technische ontwikkelingen dringen verder door in de maatschappij en beïnvloeden de manier waarop mensen leven en werken. Daarom is het belangrijk dat toekomstige generatie denkers, uitvinders, bouwers en leiders in het huidige transformatietijdperk toegang krijgen tot de nieuwste innovaties tijdens hun onderwijs- en researchprogramma's.

Technisch en wetenschappelijk erfgoed
"Europa bezit veel technisch en wetenschappelijk erfgoed, dat onderwijs- en researchinstellingen kunnen gebruiken voor hun bijdragen aan een duurzamere toekomst", zegt Bernard Charlès, President en CEO van Dassault Systèmes. "Ook commerciële bedrijven spelen een belangrijke rol in de maatschappij, omdat zij mensen inspireren samen duurzame innovaties te ontwikkelen. Dassault Systèmes is al jaren betrokken bij ontwikkelingen die onze maatschappij en omgeving beïnvloeden. Daarbij geloven wij in de unieke mogelijkheden die digitale technieken bieden anders met de wereld om te gaan. Maar ook creatieve denkers en kenniswerkers te helpen uitdagingen en oplossingen beter te begrijpen. La Fondation Dassault Systèmes geeft invulling aan onze missie mensen en bedrijven met 3DEXPERIENCE-omgevingen duurzame innovaties te laten bedenken en producten beter te harmoniseren met de natuur en het leven."

Meer informatie over La Fondation Dassault Systèmes en de voorwaarden voor het aanmelden van projecten zijn te vinden op: Lafondation.3ds.com/