's-Hertogenbosch, 30 juni 2016 - 3DEXPERIENE bedrijf Dassault Systèmes heeft een strategische overeenkomst gesloten met de Chinese private equity investeerder Cybernaut. Op basis daarvan gaan beide bedrijven het 3DEXPERIENCE-platform gebruiken voor projecten gericht op het bouwen van industriegebieden, smart cities en de ontwikkeling van talentvolle mensen op 3D-gebied.  

Industrietransformatie naar China's Internet Plus programma

Cybernaut Investment Group richt zich als private-equity-investeerder in China op snelgroeiende bedrijven met een groot consolidatiepotentieel en hoge toegevoegde waarde. Het bedrijf beheert ruim RMB 100 miljard aan kapitaal voor nieuwe infrastructuren, gebaseerd op cloud computing en big data en de transitie van traditionele industriële bedrijven naar China's 'Internet Plus'-initiatief. Verder is Cybernaut de partner van veel Chinese steden voor de ontwikkeling van smartcityplannen. Zhu Min, President van Cybernaut, richt zich al jarenlang op de hightechindustrie en heeft medio jaren negentig in de Verenigde Staten WebEx opgericht.

Samenwerking MKB-bedrijven stimuleren

Dassault Systèmes en Cybernaut zijn overeengekomen samen industriegebieden te gaan creëren in steden die het 3DEXPERIENCE-platform implementeren. Daarmee willen ze MKB-bedrijven sneller laten samenwerken op het gebied van onderwijs en de ontwikkeling van mensen met talent voor 3D-technieken, die kunnen bijdragen aan de bouw van slimme steden. Beide partners willen de innovatie in China stimuleren, in de context van het 'Made in China 2025'-industrieontwikkelingsprogramma.

Lange termijn visie Dassault Systèmes

"Op basis van onze ervaring met 'Virtual Singapore' ben ik ervan overtuigd dat wij succesvolle replicaties daarvan voor andere steden in de wereld kunnen creëren", zegt Bernard Charlès, President & CEO van Dassault Systèmes. "Door samenwerking met Cybernaut, pionier in smartcitygerelateerde projecten en investeerder in snelgroeiende Chinese bedrijven, kan het 3DEXPERIENCE-platform de ontwikkeling van MKB-ondernemingen en startups gaan versnellen. Dat is nog belangrijker dan bijdragen leveren aan het onderwijs en past goed bij de langetermijnvisie van Dassault Systèmes."

Ontwikkeling 3DEXPERIENCE-technologie

"Wij kijken uit naar de toegevoegde waarde en ontwikkeling van de 3DEXPERIENCE-technologie", zegt Zhu Min, President van Cybernaut. "Onze samenwerking met Dassault Systèmes kan leiden tot complementaire voordelen voor de toepassingen van die technologie en daaraan gerelateerde resultaten voor beide bedrijven. Tegelijkertijd willen wij samen het publieke bewustzijn vergroten van de waarde en voordelen die 3D-technologie en big data te bieden hebben. Anders gezegd de innovatie van technologie en services in China stimuleren, in het kader van 'Made in China 2025.'"

Meer informatie over Dassault Systèmes' 3DEXPERIENCity-initiatief is te vinden op:

www.3ds.com/stories/how-can-technology-shape-future/imagining-more-sustainable-city/