Testprogram

Testing programs

Dassault Systèmes testprogram ger studeranden före och efter genomgångna kurser relevanta möjligheter för kunskapsutvärdering för att mäta effekten av utbildningen, hantera resultatet, få praktisk erfarenhet, validera mängden nya kunskaper och identifiera de som saknas.

Dassault Systèmes gör det möjligt för er att göra utvärderingar i egen takt tack vare olika utvärderingsmetoder som finns tillgängliga genom Companion-verktyget:

  • Självbedömning före och efter en Companion-utbildning
  • Utvärderingsprogram utformade för specifika kunskapsutvärderingar
  • Prestationstest baserade på övningar med regler
  • Certifieringsprogram baserade på 3DS standardutvärderingar som ger värdefull feedback på utbildningsprogram