Metoden Precision Learning - Klara, färdiga, gå!

Precision Learning, som är baserad på 3DS Global Learning tools, garanterar ett högkvalitativt utbildningsprogram till en lägre kostnad, som omfattar:

Precision Learning
  • Specialanpassad utbildning vid rätt tillfälle tack vare skräddarsydda kursprogram på individuell nivå eller gruppnivå baserad på arbetsuppgifter eller brister som identifierats av 3DS Experience-konsulter, experter som använder 3DS produkter i ett stort antal industrier och företag. En detaljerad utbildningsplan har utvecklats liksom schema för kurserna som ger en maximal effektivitet och ett progressivt kunskapsförvärv.
  • En flexibel utbildningsmetod för att matcha de olika behoven, kraven och utmaningarna hos yrkesverksamma på det internationella planet. Precision Learning använder en blandning av olika utbildningsmetoder (on site och virtuella kurser, elearning, simuleringar, coaching, osv.) för att möta de utmaningar som finns inom företagen och utbildningen genom att tillhandahålla ett omfattande utbildningsprogram och en kontinuerlig vidareutbildingningsstrategi för studerade.
  • Mätbara resultat för att garantera att önskad prestations- och kunskapsnivå inom utbildningsprogrammet har uppnåtts. Vårt omfattande anpassbara testbibliotek tillhandahåller en objektiv och faktuell uppföljning av prestationer och kunskapsnivå både på individuell nivå liksom gruppnivå vilket gör det möjligt att snabbt anpassa programmet om nödvändigt för att avhjälpa identifierade kunskapsbrister eller möta nya affärsmöjligheter. Att skapa ett projektorienterat, inlärningsfokuserat utbildningsprogram med minimal inverkan på företagets resurser.