Instruktion för övergång från V5 till V6

Companion-kurserna om övergång från V5 till V6 gör det möjligt för  V5-användare att lära känna V6 under en kurs ledd av en certifierad instruktör och efter kursen få åtkomst till Companion online, för att använda samma innehåll som under kursen för att fördjupa sina kunskaper, öva sig och testa.