Certifiering för instruktörer

Certifierade instruktörer

Programmet kommer att skapa en erkänd standard i vår kunddatabas som kommer att visa er höga nivå av teknisk kunskap, undervisningsförberedelse och som kommer att underlätta utbildning inom Dassault Systemes PLM-lösningar.

Programmet för certifierade instruktörer använder standardmetoder från industrin inom undervisningen vilket gör det möjligt för era instruktörer att visa både deras tekniska kunskaper och deras undervisningsförmåga såväl till studerande som kunder. Att tillhöra elitgruppen av certifierade instruktörer gör det möjligt för er personal att ytterligare utmärka sig bland alla andra aktörer på den växande utbildningsmarknaden för PLM.

Programmet för certifierade instruktörer gör det möjligt att svara mot kraven för att få våra utbildningspartners instruktörer erkända som de bästa PLM-instruktörerna i världen, samtidigt  som det är lätt att få åtkomst till och lätt att följa. Våra certifierande utbildningspartner ligger ett snäpp över de andra när det gäller att erbjuda utbildningstjänster på våra PLM-lösningar och vi vill garantera att ni får det erkännande ni förtjänar för att dedikera er åt att öka mervärdet för era kunder.

Hur blir man certifierad instruktör

Om du är intresserad av att bli en certifierad instruktör, följ dessa instruktioner:

  1. Läs DASSAULT SYSTEMES Programguide för certifierade instruktörer för att få en komplett beskrivning av programmet och dess krav innan du påbörjar ansökningsproceduren.
  2. Läs och fyll i ansökningsformuläret. Din signatur (e-post) validerar ditt godkännande av de krav och villkor som ingår i avtalet.

Din ansökan kommer inte att anses som komplett om den inte åtföljs av den dokumentation som beskrivs i guiden och i ansökningsformuläret. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas. Rådet för Certifierade instruktörer kommer att behandla alla ansökningar i den följd de kommer in. Man får räkna med 4-6 veckor för att en ansökan skall behandlas. När din ansökan har godkänts, kommer du att få ett meddelande om detta. Om ansökan har avslagits eller inte kunde behandlas kommer du också att meddelas. 

Anmärkning: Nya ansökningar som skickas in efter den 30 september innevarande år kommer inte att behandlas förrän följande år.

Hur förnyar du din CI-status?

Certifieringsprogrammet för instruktörer börjar den 1:a januari och avslutas den 31 december. Varje år ombes alla certifierade instruktörer att uppfylla vissa krav för att förnya sin certifiering för påföljande år. 

För att förnya din CI-status bör du följa dessa instruktioner:

  1. Läs DASSAULT SYSTEMES Programguide för certifierade instruktörer för att få en komplett beskrivning av programmet och dess krav innan du påbörjar ansökningsproceduren.
  2. Fyll i och skicka in ansökningsformuläret med alla begärda dokkument före den 31 januari.  Vart och ett av dessa krav beskrivs i detalj i Programguiden för certifierade instruktörer.