Certifiering för användare av SIMULIA Abaqus

Prov i SIMULIA Abaqus

Det här provet är avsett för att testa deltagarens konceptuella förståelse av analys av grundläggande finita element och dess praktiska tillämpning med hjälp av Abaqus Unified FEA produktserie. 

Följande produkter täcks av provet: Abaqus/CAE, Abaqus/Standard, och Abaqus/Explicit.

Att göra ett prov kräver förberedelse och ett minimum av praktisk erfarenhet av Abaqus. Förberedelsen omfattar genomgång av introduktionskursen till Abaqus liksom att ha läst handboken “Getting Started with Abaqus” och fullgörandet av de frågor som finns i handboken. Minst 3-6 månaders erfarenhet av Abaqus rekommenderas innan genomgång av provet.

Provets namn: Finite Element Analysis with Abaqus 6.12 Specialist

 • Kod: SIM-ABAQUS-FEA-101-612
 • Berörd produkt: SIMULIA Abaqus 6.12
 • Berörda ämnen:
  • Geometri
  • Materialegenskaper
  • Elementurval
  • Analysprocedurer
  • Föreskrivna villkor
  • Interaktioner och belastningar
  • Output-krav
  • Körprocedurer
  • Visualisering
  • Modell- och resultatträd
  • Att använda dokumentation
  • FEA best practices
 • Längd: 75 minuter
 • Antal frågor: 50
 • Språk: engelska