Certifiering för användare av ENOVIA SmarTeam

Prov - ENOVIA SmarTeam V5

 

Certifieringsprogrammet ENOVIA SmarTeam stöder för närvarande en utbildningsnivå som är tillgänglig endast för våra partner. Provet "ENOVIA SmarTeam Application Engineer Specialist" består av en uppsättning  flervalsfrågor med ett svar som ges i en säkrad testmiljö. Att göra provet kräver förberedelse och en grundläggande erfarenhet av produkterna. Den förväntade nivån för det här provet är att ha 6-12 månaders regelbunden praktik.

Följande dokument kommer att hjälpa dig att förbereda dig inför V5-provet:

 • Här är ett exempel på frågor som ger dig ett smakprov på hur provet kommer att se ut: Frågeexempel.
 • I den här gloslistan hittar du den terminologi som används i ENOVIA SmarTeam-provet: Gloslista

Provets namn: ENOVIA SmarTeam Application Engineer Specialist - V5R17

 • Kod: ENOV-SMT-AE-101-517
 • Produkter: ENOVIA SmarTeam Editor User, ENOVIA SmarTeam Editor Administrator, ENOVIA SmarTeam Design Express User & Implementer, CATIA Integration
 • Berörda ämnen:
  • SmarTeam Editor User : Analyzing & viewing data, lifecycle concepts, states and operations for documents, re-using objects, managing views, file explorer, browsing and handling objects, links and search capabilities
  • SmarTeam Editor Administrator: assigning authorizations, authentication, database connection, data model, form designer, import users, integration with CAD, LDAP, mark up files, query, revisions, setting lifecycle rules, shared workspace & permissions, user defined commands
 • Längd: 90 minuter
 • Antal frågor: 40
 • Språk: engelska