Certification

Dassault Systèmes certifieringsprogram ger kunder, användare, partner och studenter ett index som är giltigt på internationell nivå för att utvärdera och optimera deras kunskaper och kompetenser inom PLM-ekosystemet. Dassault Systèmes certifieringsprogram ger en standardiserad utvärdering av kunskaper om PLM-produkter, och gör det möjligt för deltagarna att utvärdera sina kunskaper i förhållande till marknadsnormerna.

Certifieringsprogrammet ger också värdefull respons på utbildningen genom att säkerställa en kvantitativ utvärdering av de nya kunskaperna baserade på en jämförelse före-efter. Efterfrågan på Dassault Systèmes certifieringar fortsätter att växa och är ett tecken på kompetens som har blivit ett krav inom industrin.

Varför en certifiering?

För den anställda

  • Skaffa dig nya karriärmöjligheter med en certifiering som krävs av chefer och projektkonsulter världen över
  • Vinn erkännande som medlem av en växande grupp professionella PLM- och CATIA-användare på internationell nivå
  • Validera dina kunskaper och kompetenser i förhållande till industriell standard

För företaget

  • Utvärdera och validera kunskaperna hos era anställda, partner och underleverantörer
  • Identifiera och rekrytera kvalificerade personer
  • Öka era anställdas kunskaper och förmåga att göra kvalificerat projektarbete

Utbildningsprogrammet tillför en värdefull resurs för kunder, användare och affärspartner för att utvärdera och mäta deras kunskaper och kompetenser. Dessutom är industrianalytiker och experter ense om att certifieringar är ett eftertraktat tecken på trovärdighet vad gäller expertis inom informationsteknologi.

Philippe Forestier Vice VD, Nätverksförsäljning - Dassault Systèmes