V6-certifiering

V6-certifiering

3DEXPERIENCE-certifieringsproven för V6 täcker för närvarande de främsta varumärkena och produkterna som erbjuds på 3DEXPERIENCE-plattformen. De finns tillgängliga för våra kunder, akademiska användare och tjänstepartner, samt partner inom affärsnätverk.

Generellt sett är det rekommenderat att gå igenom provet V6 3DEXPERIENCE-plattform för 3D-användare före ett prov gällande varumärke eftersom det täcker alla vanliga övningar runt ENOVIAs databasåtkomst och 3D Live. Dessutom finns alla föreberedelser inför Companion-kurser tillgängliga online på Companion Learning Space https://companion.3ds.com. Vissa prov och förberedelsekurser finns översatta till olika språk, du kan ta en titt på beskrivningarna här nedanför.

Våra V6-prov på Specialistnivå består av 50-75 utmanande flervalsfrågor som presenteras i en säkrad testmiljö på vilken som helst Pearson VUE-webbplats. Du får 75 minuter på dig att göra varje prov, plus 15 extra minuter om provet inte finns tillängligt på det egna språket. Deltagarna måste uppnå ett resultat som är lika med eller över minimikraven. 

För att visa att du är en specialist på 3DEXPERIENCE Brand Domain kan du erhålla ditt certifikat från en dedikerad portal.

Att göra det här provet kräver förberedelse och tre till sex månaders praktisk erfarenhet av produkterna. Den förväntade nivån för specialistprovet är att ha en till sex månaders regelbunden praktik. 

Beskrivning av prov

För att förbereda dessa prov rekommenderar vi att du går på motsvarande kurser och skaffar dig arbetserfarenhet genom regelbunden träning.

För att läsa igenom de olika förberedelseetapperna kan du använda denna länk.

Provens innehåll anges i detalj här nedanför: