Certifiering för användare av ENOVIA VPM

Prov - ENOVIA VPM V5

Certifieringsprogrammet ENOVIA stöder för närvarande en utbildning som är tillgänglig endast för våra partner: 'VPM Navigator Specialist'.

Det här provet består av 51 flervalsfrågor med ett svar som ges i en säkrad testmiljö. Att göra provet kräver förberedelse och en grundläggande erfarenhet av produkterna. Den förväntade nivån för det här provet är att ha 4-6 månaders regelbunden praktik. Deltagaren bör ha gedigna kunskaper om produkten. Frågorna i provet är avsedda att testa deltagarens konceptuella och praktiska kunskaper om produkten VPM Navigator.

Provets namn: ENOVIA VPM Navigator Specialist-V5R15

  • Kod: ENOV-VPMNav-101-515
  • Produkt: ENOVIA VPM Navigator V5R15
  • Berörda ämnen:  
    - VPDM Objects & Sales Messages, VPM Navigator Functions, VPM Relational Design, and VPM Configured Product Design
  • Frågor om: ENOVIA V5 Data Model, Part instance & part reference, Technological packages, VPM Navigator tree, Opening objects, Filtering, Merge mode, Query & search, Impact graph, Link management, Versioning, Save in ENOVIA, Lock / Unlock, Product structure authoring, Zone management, Catalogs Management,…
  • Längd: 75 minuter
  • Antal frågor: 51
  • Språk: engelska

För närvarande är det här provet reserverat för våra partner.
Kurskod krävs vid anmälan.