Certifiering för användare av CATIA

Beskrivning av CATIA V5-prov: nivåer och utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för CATIA V5 stöder tre kunskapsnivåer per tillämpningsområde: Specialist, Expert och Master. Olika program på dessa nivåer svarar mot olika karriärbehov. Programmen motsvarar CATIA-produkter. Idag täcker professionella CATIA-prov 3 program: Part DesignAssembly Design, och Surface Design.

CATIA Mechanical Design Certification

Inom varje program finns det tre nivåer: Specialist, Expert och Master. De nödvändiga förutsättningarna för att ansöka till Master-nivå är att ha högsta nivå i alla program.

 • 'Specialist' utgör ingångsnivån. Den ger ett intyg på en grundläggande kunskapsnivå inom ett program.
 • 'Expert' utgör mellanivån. Den ger ett intyg på en avancerad kunskapsnivå inom ett program.
 • 'Master' utgör högsta nivån. Den ger ett intyg på den högsta kunskapsnivån inom ett program och expertis inom ett område.

Regler för V5-certifiering

 • Specialistnivån måste slutföras före Expertnivån. För att bli 'Expert' inom ett givet program, krävs det att man först går igenom provet för 'Specialistnivån', och sedan 'Expertnivån'. 
 • Certifiering för Specialistnivån ges enligt version och har obegränsad giltighet. 
 • Certifiering för Expertnivån ges enligt version och har obegränsad giltighet. Det är dock rekommenderat att hålla certifieringen uppdaterad. 
 • Programmen kan utföras i vilken ordningsföljd som helst.  

 

 • För att bli 'Master' i ett visst område, krävs det att man lyckas med alla nivåer i de olika områdenas program plus ett praktiskt prov i realtid.

V5-certifiering

Alla som lyckas med ett CATIA V5-prov får en professionell CATIA-certifiering. 

Certifieringarna ges enligt Varumärke - Version - Program - Nivå

 

Exempel: 'CATIA V5R18 PART DESIGN EXPERT'

Prov i mekanisk konstruktion med CATIA V5

 • Våra prov på specialist- och expertnivå består av 60-75 flervalsfrågor med ett svar, som ges i en säkrad miljö. Du kommer att ha 75 minuter för att göra varje prov. Deltagarna måste uppnå slutpoäng som är lika med eller högre än den miniminivå som krävs för att lyckas och få intyget om certifiering.
 • Att genomgå provet kräver förberedelse och ett minimum av praktisk erfarenhet av produkterna. Den förväntade nivån för specialistprovet är att ha 1-6 månaders regelbunden användning. För expertnivån rekommenderar vi minst ett till två års regelbunden användning.
 • Följande information bör ge dig en försmak av vad du kan förvänta dig vid proven:

Praktiskt test i realtid för CATIA V5 - Masternivå

Provet för CATIA V5 Master Certification består av ett praktiskt test i realtid. Deltagarna i testet måste utföra ett antal uppgifter på begränsad tid. För att kvalificera sig måste de deltagande lyckas med de obligatoriska uppgifterna och uppnå lika många eller fler poäng än angiven miniminivå.

Krav:

  • För att göra detta test på masternivå måste man först ha gjort proven på expertnivå i alla tre programmen i mekanisk konstruktion med CATIA (delkonstruktion, montering och ytkonstruktion), samt Generativ formkonstruktion (Generative Shape Design).
  • Ha flera års CATIA-erfarenhet.
  • Regelbunden användning av CATIA i ovan nämnda områden

Anmälan till testen på Masternivå för CATIA görs direkt till Dassault Systèmes som står för proven.