En stark kompetitiv fördel grundar sig på några enkla åtgärder - att ge kunderna de produkter de vill ha, när och hur de vill ha dem, och till det pris de är villiga att betala. Utmaningen består i att göra det möjligt för ert företag att arbeta effektivt för att skapa produkter som svarar mot kundernas efterfrågan och som ligger ett steg före konkurrerande företag.

Dassault Systèmes partner för industriella tjänster samarbetar med er för att frigöra er innovationskapacitet med hjälp av 3DEXPERIENCE-plattformen. Vi säkerställer att vår teknologi har implementerats för att passa era speciella behov, med tjänster som använder den bästa metodiken inom teknologi, industri och framgångsrik användning i flera olika arbetsmiljöer.

 Konsumenterna köper mer än bara en produkt - de investerar i upplevelsen och värdet som den tillför dem. Dassault Systèmes industriella tjänster samarbetar med er för att optimera och specialanpassa era 3DEXPERIENCE-lösningar för att visa den frihet och den kapacitet ni har att koppla an till kunderna för att skapa, få framgång och ändra världen.

Dassault Systèmes industriella tjänster är nyckeln som gör det möjligt att frigöra styrkan av våra 3DEXPERIENCE-lösningar och att modernisera kundernas företag. Vår globala organisation av kompetenta experter specialiserar sig på användningen av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform med en omfattande portfölj av tjänster som ger ett unikt mervärde i en miljö som är känslig för risker.

Rene Lo Negro Vice President, Industry Services