SIMULIA Advantage Support

Optimerat användarsupport för era simuleringsprojekt 

Support - översikt

SIMULIA tillhandahåller tekniskt stöd av hög kvalitet och relaterade tjänster som en viktig del av  kundservicen. SIMULIAs paket Advantage Support främjar innovationen och hjälper kunderna att optimera användarproduktiviteten med hjälp av SIMULIAs supportexpertis. Den tillför effektiv problemsökning och råd för att hjälpa till att stödja initiativ för att minska leveranstiden till marknaden för era produkter. 

SIMULIA Advantage level support utgör standard för SIMULIA-produkter, inklusive Abaqus och SIMULIA SLM. Advantage support ingår i den grundläggande licensavgiften för kommersiella årliga licenser och tillhandahålls med andra kommersiella licenser på villkor att man betalt den årliga supportavgiften.

För att få support online gå till DS Support.

SIMULIA Advantage Support omfattar:

 • Kontinuerlig förbättring av SIMULIA-produkter 
  • Regelbunden migrering till de senaste programvaruuppdateringarna samt underhållsleveranser, gör det möjligt för kunderna att använda den senaste teknologin från SIMULIA för sina simuleringslösningar, och därigenom kan de utöka värdet av sin programvaruinvestering.
 • Support för problem med icke-defekta produkter inklusive initiala råd om bäst branschpraxis för användandet av SIMULIA-produkter.
 • Lokal åtkomst till support  – 8/5 (8 timmar per dag, 5 dagar i veckan)
  • Telefon, e-post och internetåtkomst genom auktoriserade kontakter till ett lokalt SIMULIA-kontor eller representant i ditt land eller tidszon.
  • Tillgängligt på lokalt språk eller engelska kl 9-17, måndag till fredag (utom lokala helgdagar; lokal tid definieras som tiden för det regionala SIMULIA-kontoret).
 • Ett lösenordskyddat, webbaserat supportsystem, tillgängligt 24/7 (24 timmar per dag, 7 dagar i veckan)
  • Full åtkomst till alla auktoriserade kontakter.
  • Synlighet och lagring av alla rapporterade incidenter i ditt företag (med giltig auktoriseing).
  • E-postsignalering av svar på incidenter liksom tillgänglighet i det webbaserade systemet.
  • Åtkomst till kunskapsbasen SIMULIA Answers som ger dokumenterade svar på allmänna frågor som rör allt från installation och licenser till modellering av finita element, scripting och kundanpassning.
  • E-postsignalering av ändringar av SIMULIA-svar i svardatabasen för vilken du har begärt meddelande.
 • Support för problem gällande felaktigheter (programvarufunktioner, administration, installation, osv.), inklusive leverans av lösningar för reparation och underhåll för rapporterade fel. För allvarliga situationer kan man påbörja en påskyndad underhållsprocedeur genom sitt lokala SIMULIA-kontor för att få hjälp med lösning av problem.