SIMULIA V6R2013x

Förbättra produktkvalitet och effektivitet med lösningarna för realistisk simulering och Simulation Lifecycle Management

Ny version tillgänglig

SIMULIA V6R2013x

V6R2013x omfattar förbättringar av produktfamiljerna SIMULIA DesignSight, ExSight och Simulation Lifecycle Management (SLM) liksom produktportföljen CATIA V6 Analysis.

Genom att implementera simuleringen på ett tidigt stadium i konstruktionsprocessen kan konstruktörerna förbättra produktivitet, kvalitet och produktprestanda. Konstruktionsprodukterna erbjuder två olika metoder för Finit elementanalys (FEA) för att passa alla användares behov. Konstruktörerna kan antingen dra fördel av traditionella FEA-funktioner med CATIA V6 Analysis, eller börja utnyttja DesignSights lättanvändliga funktioner, som inkluderar en kraftfull teknik från Abaqus FEA. SLM gör det möjligt för konstruktörerna och beslutstagarna att samla in, utnyttja och tillämpa effektiva metoder för simulering i företaget som främjar ett samverkande beslutstagande.


Produktförbättringar

SIMULIA ExSight
ExSight V6R2013x tillför flera nya modelleringsfunktioner:

 • Nya modellerings- och visualiseringsfunktioner.
 • Balkelement stöds nu och ger användarna möjlighet att definiera sina egna balkprofiler.
 • Kontinuummekanik möjliggör bättre och enklare modellering av kompositstrukturer.
 • Packningar finns nu tillgängliga, särskilt för analys av drivsystem.
 • Ytterligare procedurer har lagts till, inklusive lägesbaserad linjär dynamik, normalt för buller- och vibrationstillämpningar samt knäckning, för analys av instabila strukturer.
 • Visualiseringen av resultat har förbättrats för att utnyttja fjärrstyrda kalkyleringsresurser för högre prestanda, med möjlighet att visa omgivande montering för en uppsättning simuleringsresultat.

Läs mer om produktfamiljen ExSight: Utökat Multifysikpaket och Multifysikpaket.


SIMULIA DesignSight
V6R2013x uppvisar förbättringar för att visualisera resultat, användbarhet och rapportering:

 • DesignSight erbjuder nu realistiska termiska och strukturella kontaktinteraktioner med ett användargränssnitt som är lätt att använda, och som gör det möjligt för användarna att förstå hur olika delar påverkar varandra i en uppsättning.
 • Flera nya belastningar och begränsningar som t.ex. centrifugalstyrka, konvektionsbelastning (när termisk påfrestning förorsakas genom att en del kommer i kontakt med en annan del vid en annan temperatur) och begränsningar runt och längs med en XYZ-axel.

Läs mer om produktfamiljen DesignSight: DesignSight Structure, DesignSight Structure Plus och DesignSight Thermal


SIMULIA Simulation Lifecycle Management (SLM)
V6R2013x tillför förbättringar för datalagring och samverkande arbetsmiljöer:

 • Samordna produktutvecklingsprocessen tack vare en bättre integrering av simuleringen med resten av företagslösningen.
 • Bättre stöd av data från ENOVIA Engineering, Designer and Requirement Central möjliggör en än mer sömlös produktutvecklingsprocess. Till exempel kan värden som definieras i Kravcentralen direkt användas i arbetsflöden för simulering. 
 • Dedikerade sökverktyg för insamling av data baserade på simuleringsrelaterad klassificering finns nu tillgängliga för alla V6-användare, och säkerställer att alla kan hitta de simuleringsdata de behöver. 
 • SLM fortsätter också att tillföra nya funktioner för avancerade användare, inklusive stöd av attribut av grupptyp (eller flervärdesattribut), förbättrad kommunikation angående verkställandet och en flexibel konfiguration av journalen för simuleringsuppgifter för administratörer.

Läs mer om produktfamiljen SLM: Live Simulation Review, Model Editor och Scenario Definition