SIMULIA V5

SIMULIA V5 - översikt

SIMULIA erbjuder kompletta konstruktionsintegrerade simuleringsfunktioner inom CATIA V5:s konstruktionsmiljö. Konstruktörer kan använda CATIAs välkända användargränssnitt för att utföra analyser direkt på referensmodellen i CATIA. Problem med dataintegritet kan på så sätt undvikas eftersom det inte finns någon överföring eller översättning av geometri.

De kombinerade produktserierna CATIA Analysis och SIMULIA Extended Analysis har utvecklats för konstruktörer och ingenjörer som behöver dimensionera sina konstruktioner på ett exakt sätt och även snabbt kunna utvärdera deras prestationer i verkligheten under konstruktionsfasen. För att få åtkomst till de grundläggande icke-linjära funktionerna och värmeanalysfuktionerna som finns integrerade i ANL och ATH, måste användarna först arbeta med Generative Part Structural Analysis (GPS), den centrala produkten i erbjudandet CATIA V5 Analysis.

V5-produkter

Fördelar med SIMULIA V5:

  • Konstruktion och analys i en enda miljö för att minska behovet av att exportera modeller till ett fristående simuleringsverktyg 
  • Skalbara lösningar gör det möjligt för användarna att utföra linjära, icke-linjära analyser eller värmeanalyser i förhållande till behoven för deras applikation
  • Konstruktionsiterationer kan snabbt utvärderas så att fler konstruktionsalternativ kan tas i beaktande samtidigt som man respekterar tidsplan och budget.
  • Förbättra produktprestationerna enligt specifikationerna för prestanda och drift