Kontakta en försäljare

Multifysikmodellering och -simulering

Fullständig tillgång till Abaqus avancerade funktioner för analytiker som jobbar på 3DEXPERIENCE-plattformen

Programmen maximerar värdet för en kunds investeringar i simuleringsteknik genom att göra simuleringsresultat och immateriell egendom till en verklig företagstillgång som driver på innovationen.

Viktiga fördelar

  • Modellera och simulera realistiskt komponenters, delsystems och hela sammanställningars effekter på produkterna, naturen och livet.
  • Få tillgång till Abaqus avancerade simuleringsteknik inom ett samarbetsramverk.
  • Granska och ändra den simulerade modellens monteringsstruktur med hjälp av mallar och fördefinierade regler och öka modelleringens exakthet och upprepbarhet.
  • Fånga upp användarnas expertkunskaper tack vare konstruktionen inom ramverket för hantering av simuleringsprocess och innovation.