Utforska

Multifysikmodellering och -simulering

Fullständig tillgång till Abaqus avancerade funktioner för analytiker som jobbar på 3DEXPERIENCE-plattformen

Programmen maximerar värdet för en kunds investeringar i simuleringsteknik genom att göra simuleringsresultat och immateriell egendom till en verklig företagstillgång som driver på innovationen.

Multifysikmodellering och -simulering
Utforska området