Hantering av simuleringsprocess och innovation

Simulation Foundation

Gör det möjligt för alla användare (såväl avancerade som icke avancerade) att fatta välinformerade konstruktionsbeslut genom att ge dem information genom realistisk simulering, åtkomst till ett bibliotek med simuleringsmetoder och en enda plats där de kan hitta och övervaka alla sina simuleringsundersökningar.

beskrivning

Med Simulation Foundation kan alla som är inblandade i konstruktionsarbetet utnyttja de simuleringsprocesser som finns i organisationens bibliotek och därför också fatta välinformerade beslut som leder till bättre produkter. Simulation Foundation fungerar också som en översiktspanel för alla användare. Där kan de hitta, övervaka och gå tillbaka till simuleringar som de nyligen arbetat med.