Multifysikmodellering och -simulering

Fullständig tillgång till Abaqus avancerade funktioner för analytiker som jobbar på 3DEXPERIENCE-plattformen

Simulering fungerar idag som en innovationsmotor på många företag och är inte längre bara en konstruktörsaktivitet som används i efterhand till att åtgärda problem. Med programportföljen för multifysikmodellering och -simulering får analytiker som jobbar på 3DEXPERIENCE-plattformen fullständig tillgång till Abaqus avancerade funktioner för allt från lösning till innovation. Det ger inte bara funktioner för lösning, utan även för insamling av kunskap, integrering av verktyg, undersökning av konstruktionsutrymme, utveckling av rekommenderade metoder, återanvändning av metoder och samarbete. Programmen maximerar värdet för en kunds investeringar i simuleringsteknik genom att göra simuleringsresultat och immateriell egendom till en verklig företagstillgång som driver på innovationen.

Viktiga fördelar

 • Modellera och simulera realistiskt komponenters, delsystems och hela sammanställningars effekter på produkterna, naturen och livet.
 • Få tillgång till Abaqus avancerade simuleringsteknik inom ett samarbetsramverk.
 • Granska och ändra den simulerade modellens monteringsstruktur med hjälp av mallar och fördefinierade regler och öka modelleringens exakthet och upprepbarhet.
 • Fånga upp användarnas expertkunskaper tack vare konstruktionen inom ramverket för hantering av simuleringsprocess och innovation.
Utforska SIMULIA-funktionerna

ROLLER OCH ALTERNATIV

 • Fluid Mechanics Analyst

  Validera konstruktionskraven för komplexa produkter genom avancerad datorbaserad hydrodynamik (CFD)

  Visa mer
 • Multiscale Systems Analyst

  Klassledande användargränssnitt med enkla dra och släpp-alternativ

  Visa mer
 • Noise & Vibration Analyst

  En simuleringsroll för analytiker som använder avancerade linjära statiska och dynamiska simuleringstekniker när de validerar konstruktionskraven...

  Visa mer
 • Simulation Tokens

  Återanvändbara tokens som gör det möjligt att utföra simuleringsberäkningar både på lokala datorer och fjärrdatorer

  Visa mer
 • Finite Element Modeling & Assembly Specialist

  En simuleringsroll för analytiker som arbetar med att skapa och/eller hantera stora och komplexa finita elementsammansättningar som kräver...

  Visa mer
 • Structural Vibration Analyst

  Avancerad linjär statisk och dynamisk simulering

  Visa mer
 • Assembly Modeling Specialist

  Skapa stora och komplexa finita elementsammansättningar

  Visa mer
 • Simulation Geometry Modeler

  Skapa geometrier för simuleringar med parameterbaserade eller direkta modelleringstekniker

  Visa mer
 • Mechanical Analyst

  Avancerade simuleringstekniker med finita elementmetoden för förståelse och validering av komplicerade tekniska problem

  Visa mer
 • Simulation Results Analyst

  Avancerade simuleringstekniker med finita elementmetoden för förståelse och validering av komplicerade tekniska problem

  Visa mer
 • Enabler for Nastran

  Enabler for Nastran är ett plattformsalternativ som ger NASTRAN-import, -export och resultat till roller som: SMU, SFM och SMR.

  Visa mer