Simuleringsbaserad konstruktion

Stress Engineer

En simuleringsroll för produktutvecklare som utför rutinmässiga beräkningar av styrka och avböjning vid statisk belastning, i syfte att uppskatta produktens livslängd och skapa underlag för konstruktionsändringar

Be om en demonstration

beskrivning

Stress Engineer förser användaren med simuleringsbaserad vägledning under produktutvecklingen, för bättre produktprestanda, lägre kostnader och kortare tidsåtgång för konstruktionsvalideringen. Stress Engineer kommer med funktioner för simulering av mekanik, värme och hållbarhet vid produktutveckling. Stress Engineer är en naturlig utökning av konstruktionsmiljön där användaren kan studera produkternas beteende och undersöka prestanda och hållbarhet för olika konstruktionsalternativ, allt inom ramen för en redan välkänd konstruktionsmiljö.

Stress Engineer
Kontakta en försäljare