Kvalitetsgaranti - SIMULIA

Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till ett rimligt pris, samtidigt som man upprätthåller kundernas tillfredsställelse och ett gott rykte för produkterna.

 

Vi delar ett starkt intresse med våra kunder för kvaliteten av ingenjörsanalysprocessen. Vi förstår att värdet av digital modellering som ett konstruktionsverktyg är beroende av kostnaden och tillförlitligheten av simuleringen. Vårt formella hanteringssystem för kvalitetsgaranti är grundvalen för våra ansträngningar att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till en rimlig kostnad.

Det finns två huvudsakliga anledningar till att vi inför en strikt kvalitetsgaranti: kundtillfredsställelse och produktanseende. Vår inställning till kvalitetsgaranti överensstämmer med normen ISO 9001:2008. Processerna i vårt kvalitetshanteringssystem har utformats för att möta kraven som framlagts av International Organization for Standardization som de definieras i ISO 9001:2008, men också för att underlätta kundernas överensstämmelse med kvalitetsgarantikraven för den programvara som används i USAs regelkommission för kärnkraft (US Nuclear Regulatory Commission), för de beräkningar som är associerade till konstruktionen av kärnkraftverk i USA.

Vårt kvalitetshanteringssystem är baserat på en uppsättning av väldokumenterade processer som omfattar multipla kontroller och avvägningar. Utvecklingsprocessen till exempel, säkerställer att utvecklingen utförs som en samverkande åtgärd med förslag, konstruktion, kod och testgranskning av ett team där utvecklare, tekniska redaktörer, kvalitetsgarantigruppen, ledningen och kunder ingår. På ett liknande sätt kräver bugghanteringsprocessen att varje bugg granskas av bugghanteraren, kvalitetsgarantichefen och utvecklingsgruppchefen. Alltigenom våra produkters livscykler underlättas fastställandet, kommunikationen och uppnåendet av klart definierade kvalitetsmålsättningar av dokumenterade planer, formella tillstånd och översiktsliknande uppföljningar av utvecklingsstatus.

Det råder inget tvivel om att dessa ansträngningar kräver stora resurser. Det är heller ingen tvekan om att vi är starkt engagerade i dessa processer, eftersom kvaliteten av våra produkter och tjänster är avgörande för goda kundrelationer på lång sikt.