Kvalitetsgaranti - SIMULIA

Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till ett rimligt pris, samtidigt som man upprätthåller kundernas tillfredsställelse och ett gott rykte för produkterna.

 

Hur kan vi förbättra?

Vi syftar kontinuerligt till att förbättra både funktionaliteten och kvaliteten av våra produkter och tjänster. För att kunna göra det, behöver vi feedback och förslag.

Klagomål

Vi vill gärna tro att våra produkter och tjänster är så bra att kunderna inte har någon anledning att beklaga sig. Även om vi anstränger oss för att uppnå total kundtillfredsställelse, är det möjligt att kunder ibland vill delge oss ett problem. En formell funktion för att rapportera klagomål ingår i vårt kvalitetshanteringssystem. Feedback om våra produkter och tjänster är av yttersta vikt för oss. Genom att identifiera specifika problem kan ni hjälpa oss att rätta till dessa.

Ett klagomål bör gälla ett problem med SIMULIAs programvaruprodukter som inte är buggar, och som du anser att vi bör avhjälpa. Ett problem med en produkt definieras som någonting som påverkar kvaliteten.

För att delge oss ett klagomål, skicka in det skriftligt, via e-post. Du kan ringa oss och be någon av våra ingenjörer att ta klagomålet, men vi föredrar att du gör den skriftliga beskrivningen själv, så detaljerat som möjligt, så att vi får bästa möjliga förståelse av problemet. Följande information bör ingå:

  • Ditt namn
  • Ditt företag
  • Din adress (inklusive telefonnummer, faxnummer och e-postadress)
  • Den SIMULIA-produkt eller tjänst som förorsakat problemet (till exempel Abaqus/Standard, Heat Transfer Seminar, teknisk support på ett speciellt branschkontor osv.)
  • Datum (eller flera datum) när problemet uppstod
  • En detaljerad beskrivning av problemet

Ditt klagomål kommer att läggas in i vårt kvalitetshanteringssystem med hjälp av ett problemspårningsverktyg. Det kommer att granskas och tilldelas en person som är ansvarig för undersökningen. Denna procedur kommer inte att avslutas förrän du har informerats om svaret. Alla klagomål spåras och används i trendanalyser för att fastställa områden som kräver korrektiva eller förebyggande åtgärder.