Realistisk simulering

SIMULIA gör det möjligt att upptäcka, undersöka och förbättra på plattformen 3DEXPERIENCE

Ledande CAE-teknnologi för FEA, konstruktionsoptimering och hantering av simuleringsdata

3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE Process Portfolio
As an integral part of the Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Platform, simulation applications accelerate the process of evaluating and improving product performance, reliability and safety before committing to costly and time-consuming physical prototypes. Learn more

SIMULIA Abaqus
En kraftfull och komplett lösning för att utföra virtuella tester med realistisk simulering, vilket hjälper till att reducera produktutvecklingstid och kostnader, samtidigt som tillförlitligheten förbättras. Mer info

SIMULIA fe-safe

SIMULIA fe-safe
A powerful, easy-to-use suite of fatigue analysis software for Finite Element models that provides reliable, accurate fatigue life predictions regardless of the complexity of the analysis. Learn more

SIMULIA Isight
En marknadsledande, öppen programvarutillämpning för automatisering av simuleringsprocesser och konstruktionsoptimering med bl.a. FEM (Finita elementmetoden) och CFD (beräkningsströmningsdynamik) vilket hjälper till att förbättra effektiviteten, påskynda konstruktionsgranskningen och minska manuella fel. Mer info

SIMULIA Tosca
Meet performance, weight, quality, and eco-efficiency requirements faster and at lower costs with SIMULIA Tosca. As the leading technology for nonlinear optimization, Tosca interfaces with industry standard FEA and CFD solvers to accelerate innovative product development. Learn more

SIMULIA V6
En produktfamilj av kraftfulla realistiska simuleringsverktyg som möjliggör snabba och exakta prestationsstudier för delar, komponenter, monteringar och produkter i V6-miljön. Mer info

Scott Berkey,,Chief Executive Officer, SIMULIA

Vi är övertygade om att våra realistiska simuleringslösningar har ett betydande affärsvärde när de tillämpas som en del av era totala konstruktions- och forskningsprocesser. Vi ser fram emot att hjälpa er att uppnå era mål för att lansera innovativa och högkvalitativa produkter på marknaden.

Scott Berkey,
Chief Executive Officer, SIMULIA