SIMULIA | Simuleringar för produkter, naturen och livet


SIMULIA-communitynyheter

Läs kundfallstudier med mera

Ladda ned nu

Hitta din produkt

SIMULIA drivs av 3DEXPERIENCE®-plattformen och tillhandahåller realistiska simuleringsfunktioner som gör det möjligt för användarna att utforska hur produkter, natur och liv beter sig i verkligheten.

SIMULIA-programmen är en integrerad del av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform som snabbar på utvärderingen av material och produkters prestanda, tillförlitlighet och säkerhet innan arbetet med att ta fram fysiska prototyper inleds.

Vårt globala team med simuleringsexperter tillhandahåller utbildning och tjänster som hjälper kunderna att nå sina utbildnings-, undersöknings- och affärsmål.

Kontakta en säljare
SIMULIA

Lösningar efter bransch

 • Flyg- och försvarsindustrin
 • Byggnadsindustrin
 • Konsumtionsvaror och detaljhandeln
 • Förpackade konsumtionsvaror - detaljhandeln
 • Energi, omvandlingsindustri och allmännyttiga företag
 • Högteknologi
 • Industriell utrustning
 • Life sciences
 • Sjöfarts- och offshoreindustrin
 • Transport & rörlighet

Visa alla SIMULIA-lösningar efter bransch

SIMULIA LEARNING COMMUNITY

 • Anslut. Lär dig. Tänd gnistan till innovation.

  Delta i en global användargemenskap med fokus på att stödja användningen av Abaqus, Isight, Tosca, fe-safe, Simpoe-Mold, Simpack och Simulation Lifecycle Management.

  Lär dig mer