Dashboard Intelligence

Omvandla virtuell information på webben och alla era interna datasystem till konkreta tendenser, liksom expertkunskap och åtgärder.

En viktig utveckling inom företagsportaler och företagsinformation

Personanpassade översikter (Dashboard Intelligence) hjälper företagen att övervaka och hantera all information i realtid, för bättre och snabbare beslutstagande. Nu kan kan ni förstå all viktig information i alla era interna system och på de sociala nätverken på webben, var och när som helst, på vilken maskin som helst. Läs mer...

Lyssna på allt: Netvibes är mycket mer än bara en företagsportal, Netvibes översikter ansluter alla interna och externa system, allt på ett ställe.

Lär av alla: Gå ett steg längre än bara till företagsinformation med hjälp av industriorienterad social analytik i realtid och SmartTagging för att samla in åsikter från experter.

Agera i realtid: Gå om era konkurrenter och spara tid med automatisk rapportering och intelligenta larm om viktig informationm dygnet runt, hela veckan.

NETVIBES gör det möjlgit för företagen att:

  • Övervaka och hantera alla interna system och datakällor, och de sociala nätverken på webben (appar, feeds, Twitter, Facebook) - allt på en och samma översikt
  • Installera industriorienterad social avlyssning, åsiktsanalys och kunskapsdelning - allt i realtid
  • Automatisera rapportering och få intelligenta larm både på interna system och webbtrender
  • Installera appar på ett enkelt sätt på alla mobila plattformar samtidigt
Freddy Mini,Direktör för NETVIBES

Tillsammans med plattformen 3D-EXPERIENCE ger vi våra kunder viktig information i realtid för deras innovationsprocesser. Tidsintervallen mellan kundernas reaktion och en företagsåtgärd är nyckeln till en optimal erfarenhet.

Freddy Mini
Direktör för NETVIBES