GEOVIA-tjänster

Människor. Process. Teknik.

När du inte har den expertis eller tid som krävs kan GEOVIA hjälpa dig med geologiska, tekniska och operativa behov. Vi kan även förse dig med kunskap och verktyg som gör att du kan öka produktiviteten. Vår expertis täcker modellering, konstruktion, optimering, schemaläggning, datahantering, automatiserade arbetsflöden, systemkonfiguration och allt däremellan. Gå till vår projektsida och se hur vi har hjälpt andra kunder som du.

Geologi

I alla stadier från prospektering till gruvdriftsverksamheten kan GEOVIA:s geologer bistå dig i dina resursbehov och hjälpa dig att organisera geologiska data bättre. Våra geologitjänster omfattar bland annat statistisk analys av modellering av malmkroppar och malmskikt, resursberäkning och datahantering.

Produktutveckling

Oavsett om du behöver avgöra en gruvas genomförbarhet, optimera ekonomin, utveckla en verksamhet eller redan har inlett produktionsarbetet står GEOVIA:s tekniker redo att hjälpa dig. Våra konstruktionstjänster omfattar bland annat konstruktion av dagbrott och underjordiska gruvor, schaktoptimering, schemaläggning av utveckling och produktion och brytnings- och anrikningsmodellering.

Drift

Du får hjälp att höja produktiviteten av våra tjänstemedarbetare som arbetar med ditt team och ger operativ hjälp på kort och lång sikt. Vi kan hjälpa dig med haltkontroll, planering, sprängningsplanering och rapportering. Vi kan också säkerställa att dina system fungerar på optimal prestandanivå. Med GEOVIA kan du automatisera och dokumentera dina arbetsflöden och kan centralisera och hantera dina data effektivare.