Kontakta säljavdelningen

Säkra fjärrsamarbeten

En datahanteringslösning med hög effekt och låg driftskostnad.

Att skicka gruvdata mellan avlägsna gruvdriftsplatser och stadsbaserade kontor kan vara frustrerande och ibland nära på omöjligt när det innefattar stora filer som blockmodeller. Med GEOVIA får du inte bara lösningen på det här utan även det understödjande ramverk som behövs för bättre och snabbare beslutsfattande. Det uppnås genom att göra det möjligt för dina områdesexperter att samarbeta med varandra och med personalen på gruvanläggningarna, oavsett var i världen de arbetar. 

Viktiga fördelar

  • Förbättrat samarbete mellan avdelningar och genom hela organisationen
  • Större tillförlitlighet för data som används i operativa processer och rapportering
  • Stärkt datasäkerhet
  • Sänkta behov av och kostnader för resor