Kontakta säljavdelningen

Produktionshantering

Ta kontroll över gruv- och fabriksproduktion.

Främja produktivitet i gruvdriften genom att agera proaktivt på avvikelser från verklig, planerad och prognosticerad produktion. Ett ramverk för planering, utförande, kontroll och genomförande samt validering och centralisering av data från all gruvdriftsaktivitet genom hela anläggningen gör att du kan fatta mer välinformerade beslut och skapa mer välunderbyggda rapporter av produktionssiffror. 

Viktiga fördelar

  • Ökad säkerhet i rapportering av massa- och haltrörelse, kvalitet och kvantitet
  • Löpande förbättringar via mätning av prestanda mot riktmärken
  • Förbättrad övervakning av förändringar och nedkortad tid för åtgärdande av problem 
  • Förbättringar av användning och underhåll av utrustning