Kontakta säljavdelningen

Earth Modeling

Integrerad geologi, resursmodellering och gruvplanering.

Med GEOVIA får du de funktioner för geologi och gruvplanering som krävs för att kvantifiera och planera utvinning av mineralfyndigheter. Våra program omfattar: konstruktion av dagbrott och underjordiska gruvor, lång- och kortsiktig planering, modellering av malmkroppar eller malmskikt, geostatistiska analyser, kartläggning och andra kritiska funktioner. 

Viktiga fördelar

  • Verktyg som hjälper dig att uppnå större exakthet i modellering av malmkroppar och malmskikt 
  • Större säkerhet i resursbedömningar och reservberäkningar
  • Ökad produktivitet på gruvanläggningar och hos användare 
  • Gemensamt gränssnitt främjar snabbare användning