Områden

Design & Engineering

Ta kontroll över gruv- och fabriksproduktion.

Främja produktivitet i gruvdriften genom att agera proaktivt på avvikelser från verklig, planerad och prognosticerad produktion. Ett ramverk för planering, utförande, kontroll och genomförande samt validering och centralisering av data från all gruvdriftsaktivitet genom hela anläggningen gör att du kan fatta mer välinformerade beslut och skapa mer välunderbyggda rapporter av produktionssiffror. 

Design & Engineering
Utforska området
Earth Modeling

Earth Modeling

Integrerad geologi, resursmodellering och gruvplanering.

Med GEOVIA får du de funktioner för geologi och gruvplanering som krävs för att kvantifiera och planera utvinning av mineralfyndigheter. Våra program omfattar: konstruktion av dagbrott och underjordiska gruvor, lång- och kortsiktig planering, modellering av malmkroppar eller malmskikt, geostatistiska analyser, kartläggning och andra kritiska funktioner. 

Utforska området