Virtual Planet

Det finns en gräns för vad moder natur kan tillhandahålla. Försörjning av råvaror och tillgänglighet på lång sikt är en allvarlig angelägenhet för dagens samhällen. I en industriell tidsera då naturresurser konsumeras i aldrig tidigare uppnådda volymer, är man i desperat behov av en lösning för att säkerställa våra naturresursers varaktighet för kommande generationer.

Modellera och simulera vår planet

Virtual Planet

GEOVIA är en världsledande lösning för modellering och simulering av naturresurser för att förbättra förutsägbarheten, effektiviteten, säkerheten och hållbarheten av våra naturresurser.

GEOVIA är ett ledande företag inom gruvindustrin som hjälper geologer, lantmätare och gruvingenjörer att förstå, modellera och hantera brytning av malmkroppar, tack vare en dedikerad portfölj som täcker hela gruvans livscykel.

GEOVIAs löfte är att sprida sina resurser till andra sektorer som behandlar naturresurser som vatten, växter, olja och gas bland andra, liksom andra sektorer som landskapshantering, stadsplanering och många fler.

Huvudsakliga utmaningar för GEOVIA inom gruvindustrin:
  • Resurstillgångar - geologisk modellering och produktionshantering för att förbättra prospektering och produktivitet
  • Säkerhet - riskbedömning liksom unika samarbetsverktyg
  • Överensstämmelse - lösningar för normöverensstämmelse för att korta ned projektstudierna för gruvdrift, samt ingenjörs- och tidsplaneringsverktyg med syfte att minska gruvdriftens inverkan på naturen
  • Bristen på kvalificerad arbetskraft - installation av en samarbetsplattform som gör att personalen reser endast om nödvändigt, och ökar deras förmåga att arbeta på distans från gruvbolagens kontor.
Rick Moignard,,VD för Gemcom ,

Avancerad teknologi inom 3D-modellering och simulering kommer inte bara att göra det möjligt för ingenjörer och geologer att modellera och visualisera resurser men också att förbättra en hållbar gruvproduktion.

Rick Moignard,
VD för Gemcom