Geologi och gruvplanering

Integrerad geologi, resursmodellering och gruvplanering.

Med GEOVIA får du de funktioner för geologi och gruvplanering som krävs för att kvantifiera och planera utvinning av mineralfyndigheter. Våra program omfattar: konstruktion av dagbrott och underjordiska gruvor, lång- och kortsiktig planering, modellering av malmkroppar eller malmskikt, geostatistiska analyser, kartläggning och andra kritiska funktioner.  

Med GEOVIA kan produktiviteten på gruvan ökas genom automatisering av arbetsflöden för processer som haltkontroll. Automatisering eliminerar repetitiva uppgifter och reducerar antalet fel, och understöds av visuell validering av konstruktioner för att ytterligare öka produktiviteten.

Med GEOVIA kan data centraliseras och skyddas, så att de är tillgängliga när de behövs. Utöver att möjliggöra effektivt samarbete får du fördelar genom stabil revisionsspårning. Det gör att du kan skapa mer välinformerade rapporter för JORC, Valmin, SAMREC, NI 43-101 och andra regelverk.

Viktiga fördelar

  • Verktyg som hjälper dig att uppnå större exakthet i modellering av malmkroppar och malmskikt 
  • Större säkerhet i resursbedömningar och reservberäkningar
  • Ökad produktivitet på gruvanläggningar och hos användare 
  • Gemensamt gränssnitt främjar snabbare användning