Möjligheter

Geologi och gruvplanering

Integrerad geologi, resursmodellering och gruvplanering.

Med GEOVIA får du de funktioner för geologi och gruvplanering som krävs för att kvantifiera och planera utvinning av mineralfyndigheter. Våra program omfattar: konstruktion av dagbrott och underjordiska gruvor, lång- och kortsiktig planering, modellering av malmkroppar eller malmskikt, geostatistiska analyser, kartläggning och andra kritiska funktioner. 

Geologi och gruvplanering
Utforska möjligheterna
Strategisk planering och schemaläggning

Strategisk planering och schemaläggning

Maximera vinsten genom förbättrad planering och schemaläggning.

Innan du investerar i en ny gruva eller när du utvärderar gruvplaner i pågående drift på nytt måste du vara säker på att fyndigheten, konstruktionen och schemat kan leverera de intäkter som krävs för att rättfärdiga kapitalinvesteringen som krävs. Med GEOVIA har du verktygen för att maximera lönsamheten och fatta mer välinformerade beslut. 

Utforska möjligheterna

Produktionshantering

Ta kontroll över gruv- och fabriksproduktion.

Främja produktivitet i gruvdriften genom att agera proaktivt på avvikelser från verklig, planerad och prognosticerad produktion. Ett ramverk för planering, utförande, kontroll och genomförande samt validering och centralisering av data från all gruvdriftsaktivitet genom hela anläggningen gör att du kan fatta mer välinformerade beslut och skapa mer välunderbyggda rapporter av produktionssiffror. 

Produktionshantering
Utforska möjligheterna
Säkra fjärrsamarbeten

Säkra fjärrsamarbeten

En datahanteringslösning med hög effekt och låg driftskostnad.

Att skicka gruvdata mellan avlägsna gruvdriftsplatser och stadsbaserade kontor kan vara frustrerande och ibland nära på omöjligt när det innefattar stora filer som blockmodeller. Med GEOVIA får du inte bara lösningen på det här utan även det understödjande ramverk som behövs för bättre och snabbare beslutsfattande. Det uppnås genom att göra det möjligt för dina områdesexperter att samarbeta med varandra och med personalen på gruvanläggningarna, oavsett var i världen de arbetar. 

Utforska möjligheterna