GEOVIA | Den virtuella planeten


Agnico Eagle

Effektiv utformning av deponeringsområden sparar 1,4 miljoner dollar, och företaget får förbättrad kvalitetsbedömning och produktionsmängd

Läs nu

Hitta din produkt

Gör modeller och simuleringar av vår planet

GEOVIA – den virtuella planeten

GEOVIA ger dig tillgång till 3DEXPERIENCE®-miljöer som gör det möjligt att modellera och simulera vår planet – i allt från att omfatta hela geosfären ned till minsta detalj av urbana områden.

GEOVIA stöder en hållbar process för att utvinna, använda och återanvända naturresurser globalt i världen. I allt från gruvverksamhet till urbanisering underlättar GEOVIA innovationer som kan förbättra livet på jorden.

 

 

Kontakta säljavdelningen